Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Prisustvo zelena (povrtne) stenice u usevu krompira i na povrću u plastenicima
Prisustvo zelena (povrtne) stenice u usevu krompira i na povrću u plastenicima
Na teritoriji delovanja RC Zaječar vizuelnim pregledom zasada krompira i povrća u zaštićenom prostoru uočeno je prisustvo zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula).

velika slika
 

Zelena ili povrtna stenica je invanzivna i polifagna štetočina, jer naseljava i štete pričinjava na velikom broju biljaka. Prezimljava kao imago na skrovitim mestima, a u proleće prelazi na gajene vrste gde se dopunski hrani, kopulira i polaže jaja u gomilicama najčešće na poleđini listova. Larve imaju pet razvojnih stadijuma od kojih je samo prvi nepokretan. U toku najtoplijeg dela dana imago i larve migriraju na donje delove biljke što može biti od važnosti sa aspekta vremena primene hemijskih mera zaštite. Štete pričinjavaju imago i larve sišući sokove sa svih nadzemnih delova biljke. Oštećeni plodovi na mestu uboda menjaju boju, plod dobija specifičan ukus i gubi na trzišnoj vrednosti, pa su nastale štete ekonomski veoma značajne.

Suzbijanje ove štetočine je otežano s obzirom da najveće štete pričinjava na biljkama kada plodovi sazrevaju, pa je upotreba insekticida ograničena jer nije moguće ispoštovati karencu. Sa ciljem suzbijanja stenica najveću efikasnost pokazali su  insekticidi iz grupe piretroida i prilikom njihove upotrebe treba obavezno voditi računa o karenci. Na manjim parcelama može se sprovesti ručno sakupljanje imaga i larvi i na taj način smanjiti brojnost stenica.

RC Zaječar ćnastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.