Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Pegavost lišća višnje i trešnje
Pegavost lišća višnje i trešnje
Na teritoriji delovanja RC Zaječar u toku je berba u zasadima trešnje i one se nalaze u fazi od plod zreo za branje (tehnološka zrelost) do plodovi sazreli za ishranu: plodovi imaju tipičan ukus i boju (BBCH 87-89).

Vizuelnim pregledom zasada trešnje na listu uočeno je prisustvo prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

U našim agroekološkim uslovima ovo je veoma značajno oboljenje i javlja se svake godine. Usled jačeg napada, može doći do prevremene defolijacije zbog čega plodovi ostaju sitniji, a poremećeno je i formiranje cvetnih pupoljaka za narednu godinu.

Gljiva prezimljava u apotecijama u opalom lišću. Primarne zaraze ostvaruju askospore, a konidije omogućavaju više sekundarnih ciklusa u toku drugog dela vegetacije.

Simtomi se javljaju najčešće na listu (ređe na plodu i grančicama) u vidu mrkih pega, a na poleđini lista u okviru pega uočava se bela pevlaka koju čine konidije gljive.

Mere zaštite:

-gajenje manje osetljivih sorti

-sakupljanje opalog lišća ili njegovo duboko zaoravanje

-sprovođenje hemijskih mera zaštite (preporuke RC Zaječar za zaštitu trešanja od ovog i drugih štetnih organizama mogu se pogledati na linku).

Comments

There are no comments yet for this post.