Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Crna trulež grožđa - Guignardia bidwellii
Crna trulež grožđa - Guignardia bidwellii
 Na lokalitetu Gudurica,u zasadima vinove loze (više sorti) su registrovane promene na grozdovima.Mikroskopiranjem je utvrđeno da se radi o gljivi prouzrokovaču crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).
 Ovaj patogen može zaraziti sve zelene delove:lišće,drške,mladare,vitice,bobice.Prezimljava u mumificiranim bobicama ili na čokotu.U proleće se oslobađaju askospore koje vrše infekciju zelenih delova vinove loze.Na lišću simptom je u vidu okruglih pega 2-10mm veličine,kremkaste boje (boja zavisi od sorte),ograničene zonom tamnomrke boje.Po literaturnim podacima, maksimalna zaraza bobica se ostvaruje u punom cvetanju.Za širenje patogena je potrebna vlaga.Početne infekcije na bobicama u vidu sitnih,tačkastih pega se brzo šire te se bobice suše i postaju suve "mumije" sa tamnoplavim odsjajem.Na osušenim bobicama se vidi pod uveličanjem veliki broj peritecija.
  Ovaj patogen se uspešno suzbija u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače vinove loze.Prisutni simptomi u zasadu potiču od infekcija ostvarenih u fazi cvetanja vinove loze,jer je u tom periodu izostala primena fungicida.
 
 
 
 
 
 Početni simptom podseća na ožegotine od sunca
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.