Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)
Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)
  • Let grožđanog moljca pratimo na 2 lokaliteta:Gudurica i Vršac.Populacija je na feromonskim klopkama niža u odnosu na prethodne dve godine.Vinova loze sorte Muskat hamburg koja je najprimamljivija za Lobesiu botranu je u vršačkom vinogorju u fazi pred početak cvetanja ili po BBCH skali faza 60-cvetne kapice odvojene od drški.Pregledom cvasti se ne mogu naći ispiljene larve tako da za sada nema potrebe za njenim suzbijanjem.

        Faza 60-pred cvetanje vinove loze

Velika slika Fenofaza 60 po BBCH skali -cvetne kapice odvojene od drški

Comments

There are no comments yet for this post.