Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kruškina buva
Kruškina buva
 Pregledom zasada kruški registruje se intenzivno polaganje jaja kruškine buve.Kruška ,sorta viljamovka je u fazi drugog opadanja plodova (po BBCH 73).Takođe su prisutne larve mladjih uzrasnih stupnjeva L1-L3,dok se starije larve beleže u pojedinačnim primercima.Brojnost prisutnih jedinki je različit i zavisi od ranije preduzetih mera zaštite.Ukoliko nije bilo do sada primene insekticida (prema preporuci od 20.05) mogu  se još uvek primeniti preporučeni insekticidi jer dominiraju mladji uzrasni stadijumi larvi.
  Registrovano je i prisustvo mušice šiškarice lišća Dasyneura pyri.Prepoznaje se po uvijenim ivicama listova.
 
 
 U vreme cvetanja kruške izleću imaga i ženke polažu jaja na tek formirane listiće.Larve se ubušuju u mlado lišće čija se ivica uvija ka unutrašnjosti.Ima 3-6 generacija godišnje i značajna je štetočina samo u rasadnicima - na mlađim stablima ili u zasadima sa intenzivnim porastom (što je ovde slučaj).Njeno suzbijanje se sprovodi u okviru redovnih mera zaštite.
 Larve unutar savijenog dela liske
 

Comments

There are no comments yet for this post.