Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Vinova loza
Vinova loza
  • Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo let 12.04. i u kontinuitetu je prisutan,ali je niskog intenziteta i do sada je najveći broj uhvaćenih leptira bio 17.04.Razlog niske brojnosti leži u  nepovoljnim vremenskim uslovima tokom 2011.god koji su bili prisutni u toku polaganja jaja druge i treće generacije ove štetočine.Vinova loza se nalazi,u zavisnosti od sorte u fenofazama izdiferenciranih i izduženih cvasti (faza 53 po BBCH skali po razvoju cvasti) i četiri do šest listova razvijeno (14-16 faza BBCH skala).Na razvijenim cvastima se vizuelnim pregledom ne mogu do sada naći položena jaja.
  • Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) - od početka vegetacije tj. razvoja lastara u dovoljnoj meri da može doći do infekcije gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze nije bilo povoljnih uslova za razvoj ovog patogena.RC Vršac će na portalu izveštavati o ostvarenju povoljnih uslova za primarnu infekciju.
  • Pepelnica vinove loze (Uncinula necator) je patogen koji se razvija u širokom arealu temperature,od 5-35 stepeni kao i relativne vlažnosti vazduha tako da je sa razvojem vegetacije vinove loze potrebno sprovoditi redovne mere kontrole protiv nje

Comments

There are no comments yet for this post.