Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kretanje populacije kruškine buve
Kretanje populacije kruškine buve
U krušicima je prisutan imago prezimljujuće generacije. Na naborima pupoljaka se nalaze položena jaja, koja su uglavnom žute boje, jer je zbog variranja dnevnih i noćnih temperatura embrionalno razviće usporeno. Usled visokih dnevnih temperatura, imago i dalje polaže jaja, tako da se registruje povećanje nivoa i sveže položenih jaja.
 
Kruške sorta viljamovka se nalaze u fazi pucanja pupoljaka.
 
Za sada se ne preporučuje primena insekticida za suzbijanje imaga. Suzbijanje populacije kruškine buve se preporučuje za period početka piljenja larvi, o čemu će se preko Portala PIS-a dati blagovremena informacija.

Comments

There are no comments yet for this post.