Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Mere kontrole Flavescence doree u vinovoj lozi
Mere kontrole Flavescence doree u vinovoj lozi
Na klopkama koje su postavljene u zasadima vinove loze na lokalitetu Malo Središte, registruju se ulovi odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus koja prenosi fitoplazmu Flavescence doree. U proteklih nekoliko godina u našem regionu sve češće registrujemo jedinke cikade u zasadima vinove loze koji se nalaze u intenzivnoj proizvodnji a i sve više imamo simptomatičnih biljaka kod kojih je laboratorijskom analizom potvrđeno prisustvo fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.
 
 

Iz tog razloga skrećemo pažnju proizvođačima još jednom na sve mere koje treba preduzeti u cilju sprečavanja širenja fitoplazme:

  • uklanjanje simptomatičnih čokota;

  • korišćenje sertifikovanog sadnog materijala;

  • uklanjanje divlje loze i korova iz okruženja i vinograda;

  • krčenje napuštenih zasada vinove loze;

  • primena insekticida sa ciljem suzbijanja cikada kao vektora fitoplazme.

RC Vršac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima vinove loze.

Comments

There are no comments yet for this post.