Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Zdravstveno stanje u usevima uljane repice
Zdravstveno stanje u usevima uljane repice
Usevi uljane repice se su regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi razvoja listova:od 6-9 razvijenih listova (BBCH 16-19).
 
Uljana repica kao gajena kultura ima veliki broj insekata koji se hrane njenim vegetativnim i generativnim delovima. Mnogi štetni organizmi su zajednički za biljke iz familije kupusnjača (Brassicaceae) kojoj i uljana repica pripada. Visoke prosečne temperature vazduha koje su nas pratile sve do prve dekade novembra meseca su bile povoljne za razvoj štetočina.
 
Prilikom vizuelnih pregleda useva uljane repice uočeno je prpisustvo sledećih štetnih organizama:
  • larve kupusnog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka i štete od njihove ishrane u vidu "prozora" na listovima;
  • larve muva minera (Diptera, Agromyzidae) na do 3% biljaka;
  • kolonije vaši (Aphididae) na do 7% biljaka;
  • simptomi suve truleži (Phoma lingam) koji su prisutni u usevima koji su posejani krajem avgusta meseca na do 4% biljaka.

U ovoj fenofazi razvoja kada uljana repica ima 6-9 listova, intenzitet prisustva navedenih štetnih organizama ne može napraviti ekonomski značajne štete, te se primena pesticida za njihovo suzbijanje ne preporučuje.

Larva kupusnog moljca

 
Imago kupusnog moljca
 
Larva muve minera
 
 
Kolonija vaši
 
Simptom suve truleži

Comments

There are no comments yet for this post.