Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu
U regionu Južnog Banata kukuruz se nalazi u fazi pune zrelosti  dok je berba hibrida iz ranih FAO grupa  u toku.
Za useve kukuruza je period cvetanja i nalivanja zrna bio izuzetno nepovoljan jer je praćen nedostatkom padavina i visokim temperaturama. To je rezultiralo pojavom sterilnih klipova kao i formiranjem klipova sa manjim brojem zrna.
Prilikom vizuelnih pregleda useva kukuruza u našem regionu, konstatovana su najveća oštećenja biljaka od prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u vidu polomljenih biljaka. Takođe, oštećenja od insekata su zabeležena i na klipovima, kao i prisustvo simptoma mikoza posebno simptome prouzrokovane infekcijom gljiva iz roda Aspergillus spp. (čak do 34%) i to u regionu opštine Plandište.
 
Rezultati vizuelnih pregleda  klipova  kukuruza iz svih FAO grupa su prikazani u tabeli:
 
Klipovi bez simptoma bolesti
i oštećenja od insekata
1-88%
Klipovi sa oštećenjima samo od od insekata
2-69%
Klipovi sa simptomima  Aspergillus spp.
0-34%
Klipovi sa simptomima Fusarium spp.
4-38%
Klipovi sa simptomima  Penicillium spp
1-15%
 
 
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.