Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) u jabučnjacima
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) u jabučnjacima
Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fenofazi sazrevanja (BBCH 81-87) dok su pojedine sorte obrane.
Poslednjih nekoliko godina se u zasadima jabuka u ovom periodu mogu oučiti kolonije krvave vaši (Eriosoma lanigerum). Njihovo prisustvo se na izdancima i korenovom vratu lako registruje po beloj vunastoj prevlaci. Krajem leta u njihovoj populaciji dolazi do formiranja krilatih formi koje naseljavaju nova stabla. Najveći deo populacije prezimljava na korenu na dubini od 10-15cm dok manji deo ostaje u pukotinama kore. U proleće populacija migrira u nadzemni deo stabla gde formira kolonije na mladom tkivu na mestu zarastanja rana posle rezidbe ili na lisnim peteljkama. Hrane se sisanjem sokova čime se stvaraju  rak rane kako na granama tako i na korenu. Stabla vremenom slabe ili postaju podložna napadu sekundarnih štetočina.
 
 
 
Eliminisanje krvavih vaši iz zasada nije ni malo jednostavan zadatak. Ukoliko se uoče kolonije vaši u zasadu, suzbijanje se može sprovesti primenom registrovanih insekticida tretiranjem korenovog vrata i izdanaka u jesenjem i rano prolećnom periodu a takođe i tokom vegetacije. Kod nas su za suzbijanje registrovani sledeći insekticidi:
  • Teppeki ili Afinto (flonikamid) 0,14 kg/ha
  • Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15%.

Comments

There are no comments yet for this post.