Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Grinje predatori u jabukama
Grinje predatori u jabukama
Tokom vizuelnih pregleda listova jabuke u prethodnom periodu, uočeno je prisustvo više vrsta predatorskih grinja  (Phytoseidae). Primećeno je da je populacija ovih grinja veća nego prethodnih godina.
Ove grinje se hrane pokretnim jedinkama i jajima štetnih vrsta grinja: obični paučinar (Tetranychus urticae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) i dr.

Tri glavna faktora koji ograničavaju broj predatorskih grinja su:

  • brojnost grinja kojima se hrane – ukoliko je u zasadu prisutna umerena populacija grinja kojima se hrane i predatorske grinje će razviti umerenu populaciju i biće manje štete na biljkama. Ako je broj štetnih grinja u toku maja i juna nizak, populacija predatora će takođe ostati niska a brojnost štetnih grinja u povoljnim uslovima za njihov razvoj može rasti brže nego što se predatori razvijaju kao odgovor na prisutne štetne grinje.
  • zimske temperature – hladno i suvo vreme u toku zime može znatno smanjiti populaciju predatorskih grinja.
  • pesticidi -primena pesticida koji su visoko toksični za predatore ima najrazorniji efekat za biološku kontrolu grinja. Prilikom odluke o primeni pesticida, preporučljivo je da se poštuju pragovi štetnosti koji prema EPPO standardu za jabuke PP 2/18 (1) iznose: a) tokom proleća ukoliko zimska populacija grinja iznosi 1000-2000 jaja na 2 m dužine grane ili b) tokom proleća i leta ukoliko je infestirano 60% listova.
  • Prema EPPO standardu akaricidi koji su A) najmanje štetni za korisne predatore su: heksitiazoks i klofentenzin B) koji su umereno štetni: piridaben i tebufenpirad C) najštetniji: abamektin i akrinatrin.

Comments

There are no comments yet for this post.