Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kukuruzni plamenac
Kukuruzni plamenac
  Kukuruzni plamenac je štetočina koja napada više biljnih vrsta,ali su joj glavne biljke hraniteljke kukuruz i paprika.Na svetlosnim lampama koje se nalaze na lokalitetu Bela Crkva i Deliblato prva imaga su zabeležena 04.05. i 08.05.i u kontinuitetu je prisutna.Maksimum leta prve generacije je bio u periodu od 16.-20.06. na oba lokaliteta.Brojnost imaga na svetlosnim lampama je naglo pala od 24.06. kada je naišao period zahlađenja i broj položenih jajnih legala je takođe naglo smanjen posle tog perioda.
  07.06.  su na semenskom kukuruzu registrovana položena jajna legla.Pik polaganja jaja je vezan za period 15.06. i 18.06. je registrovano   masovno piljenje gusenica.Ova štetočina se suzbija u vreme početka piljenja kada se gusenice ishranjuju u pazuhu listova i tada su dostupne za insekticide.18.06. je data na Portalu preporuka za primenu insekticida.
 U ovom trenutku se kukuruzni plamenac nalazi u fazi gusenice.Na pojedinim lokalitetima i  hibridima posebno u regionu Vršca i Plandišta i u merkantilnom kukuruzu registrovano je prisustvo gusenica na 90 pa čak i na 100% biljaka.Broj gusenica po biljci se kreće od 4-8 (u ne tretiranim usevima).Prisutne gusenice su u starijim fazama razvoja - od L3 - L5.U ovom momentu one se nalaze ubušene u metlicama, stablu i lisnom nervu i ne dostupne su za insekticide i njihova primena sada nema opravdanja.
  RC PIS Vršac će i narednom periodu pratiti kretanje ove štetočine.U nastavku vegetacije se očekuje i druga generacija kukuruznog plamenca. 
 
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.