Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Prisustvo virusa patuljavosti pšenice u regionu Vršca
Prisustvo virusa patuljavosti pšenice u regionu Vršca
U toku prolećnog dela vegetacije u regionu Južnog Banata u usevima pšenice registrovani su simptomi žutila a u nekim usevima kasnije i propadanje bokora pšenice. Labaratorijskim analizama je utvrđeno da se radi o virusu patuljavosti pšenice (WDV).
 
Ovaj virus je prisutan u našem regionu već više godina unazad kao i cikada Psammotettix allienus pomoću koje se virus prenosi. Svi razvojni oblici ove cikade u toku ishrane prenose virus. Jeseni sa blagim temperaturama doprinose njenoj dugoj aktivnosti. Cikade se u proleće sa pšenice sele na samonikle biljke strnih žita ali i na korovsku floru gde nastavljaju sa ishranom. U jesen naseljavaju novoponikle useve i infestirane cikade na taj način zaražavaju biljke.
 
Simptomi prisustva virusa se mogu uočiti još u fazi bokorenja pšenice u vidu hloroze, no tada je teško samo vizuelnim pregledom razdvojiti moguće abiotičke faktore (nedostatak hraniva, uticaj rezidua herbicida u zemljištu i sl.) od infekcije virusom. Simptom u vidu propadanja bokora i zaostajanja biljaka u porastu se uočava u toku marta, aprila i maja meseca. Sa ranijom infestacijom biljke u jesen, nastupa i ranije propadanje biljaka te takve biljke propadnu toku zime. Kasnije zaražene biljke mogu doneti zakržljale klasove ili biti bez klasova. Na parcelama se uočava  tzv. topljenje biljaka u vidu oaza. Smanjenje prinosa može biti značajno.
 
Zaražen usev pšenice
 
 
Izgled zdrave biljke (levo) i zaražene biljke (desno),početak juna
 
 
Mere borbe baziraju se na osnovu biologije vektora i samog virusa:
  • higijena polja koja podrazumeva uništavanje korova i samoniklih biljaka pšenice koji predstavljaju zeleni most za ishranu cikada i time introdukciju virusa u usev;
  • kasnija setva pšenice - cikade u jesen sa samoniklih biljaka prelaze na prvoponikle useve tako da se najčešće simptomi uočavaju u usevima iz najranijih rokova setve;
  • primena insekticida u vreme nicanja useva sa ciljem suzbijanja vektora virusa. 

Comments

There are no comments yet for this post.