Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Azijska voćna mušica
Azijska voćna mušica
Regionalni centar PIS Vršac vrši redovan monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na terenu koji pokriva i to pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom u zasadima voća koje je za ovu vrstu atraktivno: malina, trešnja, borovnica, kupina, vinova loza.
Prve jedinke ove sezone su registrovane 21.07. u zasadu maline.
 
Imago polaže jaja u plodove koji su u fazi zrenja a najosetljivije su vrste iz grupa jagodičastog i koštičavog voća i vinova loza. S obzirom da je osetljivo koštičavo voće (trešnja,višnja) obrano  a jagodičasto nije zastupljeno u našem regionu na velikim površinama, kod nas je u narednom periodu najugroženija vinova loza. Iako su brojnosti u ovom momentu na klopkama pojedinačne, postoji  rizik brzog uvećanja brojnosti ove mušice i nastanka ozbiljnih šteta.
 
Fotografija: Klopka za azijsku voćnu mušicu
 
U cilju zaštite zasada  osetljivih biljnih vrsta u narednom periodu, preporučuje se primena svih raspoloživih mera:
  • masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki koje imaju kao mirisni atraktant mešavinu crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta. Preporuka je da se klopke gušće postave na ivičnom delu parcele (na 2-3m) a unutar parcele na svakih 5m
  • ne ostavljati plodove posle berbe koji su prezreli jer predstavljaju mesto za razmnožavanje mušice, ukloniti ih u zatvorenu burad 
  • skraćivanje intervala berbe radi bržeg uklanjanja plodova sa parcele
  • održavanje higijene oko parcela kao i krčenje napuštenih zasada-sve u cilju ukljanjanja plodova na kojima se ona razmnožava
  • hemijske mere zaštite - veoma su složene zbog činjenice da imago polaže jaja unutar plodova te su i jaja i larve nedostupne za insekticide.Drugi problem za primenu insekticida je što azijska voćna mušica naseljava zasade u fazi sazrevanja te je zbog karence preparata primena istih problematična. U ugroženim zasadima, ukoliko se u klopkama konstatuje prisustvo ove štetočine, moguća je primena sledećeh insekticida uz obavezno poštovanje karence:

       - breskva: Exirel (a.m.cijantraniliprol) 0,075% - karenca 7 dana

       - malina: Plures (a.m.deltametrin) 0,5-0,75l/ha - karenca 14 dana

       - kupina: Karate zeon (a.m.lambda cihalotrin) 0,2l/ha - karenca 7 dana

U zasadima u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.Takođe je preporuka da se sve raspoložive mere kontrole primene na celom regionu jer se u suprotnom ne mogu očekivati zadovoljavajući rezultati.

Comments

There are no comments yet for this post.