Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Prisustvo običnog paučinara u usevu soje
Prisustvo običnog paučinara u usevu soje
 
Regionalni centar : Vršac
Fenofaza soje : Od prisutni cvetni pupoljci, još pokriveni lišćem do otvoreni cvetovi na prvoj cvasti (BBCH 50-61). 
 
Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 6% biljaka, sa 1-2 jedinke na naličju lista.
 
 
 
Sušni i topli period koji je aktuelan u našem regionu stvara povoljne uslove za razmnožavanje grinja.
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak polja, sa posebnim akcentom na ivični deo parcela, s obzirom da naseljavanje parcela uvek počinje na rubovima i širi se prema unutrašnjosti useva.
 
Za sada se hemijski tretman ne preporučuje zbog niskog intenziteta napada ove štetočine.
 
RC Vršac će signalizirati pravi momenat za hemijski tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.