Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Početak polaganja jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca u usevima kukuruza
Početak polaganja jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca u usevima kukuruza
Usevi kukuruza se u regionu Vršca, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od 6 do 10 listova (BBCH 16-19).
 
U usevu semenskog kukuruza su, na lokalitetu Bela Crkva, registrovana sveže položena jajana legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% biljaka.
 
 
Ovo je početak polaganja jaja i za sada se ne preporučuje primena insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja i piljenja larvi i preko ovog portala će dati signal za suzbijanje ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.