Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Šljivin smotavac
Šljivin smotavac
 Dinamika polaganja jaja šljivinog smotavca se redovno prati vizuelnim pregledima.Maksimum leta prve generacije je bio u periodu 03.-04.05.Broj odloženih jaja je izuzetno nizak i na 100 pregledanih plodova 25.05. lokalitet Gudurički put indeks napada je 0,25 (na 100 pregledanih plodova je pronađeno 1 jaje), 24.05. lokalitet Plandište indeks napada je 0.Takođe se ne mogu pronaći ni plodovi sa ubušenim gusenicama iako u pojedinim zasadima nije bilo insekticidnog tretmana.
  Proizvođačima se ne preporučuje za sada tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.