Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
U regionu koji pokriva RC Vršac usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi bokorenja, od 3 do 4 stabla vidljivo (BBCH 23-24) dok su usevi pšenice u fazama dva do tri stabla vidljivo (BBCH 22-23).
 
U toku vizuelnog pregleda useva ozimih strnih žita, registrovana su značajna oštećenja lisne mase od niskih temperatura koje su vladale u regionu u periodu od 11. do 16.02. Niske temperature koje su se kretale u najnižim vrednostima i do -13°C su usledile posle perioda viših dnevnih temperatura.
 
U usevima strnih žita je, u zavisnosti od sorte, roka setve i konfiguracije terena došlo do manjeg ili većeg odumiranja lisne mase. Ova pojava je izraženija kod ozimih ječmova koji su i osetljiviji na niže temperature. Čvor bokorenja je u većini usevima očuvan tako da će doći do obnavljanja vegetacije i izbacivanja novih listova. Međutim, registrovani su i usevi, pre svega ozimih ječmova, kod kojih je došlo i do izumiranja čvora bokorenja kod većeg procenta biljaka, ali su to usevi iz prvih rokova setve kod kojih je sprovedena i prihrana i sa neadekvatnom dubinom setve tj. plitko postavljenim čvorom bokorenja.
 
 
 
 
 
Ocena zdravstvenog stanja ozimih ječmova u ovom pregledu nije bila moguća zbog značajnog oštećenja lisne mase.
 
U usevima pšenice u toku vizuelnog pregleda nije registrovano značajno povećanje simptoma bolesti. U pregledanim usevima registrovano je prisustvo sledećih simptoma:
  • Pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 7%biljaka
  • Sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.

Simptom sive pegavosti lista pšenice

Jedinke lisnih vaši i cikada nisu registrovane. Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.