Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Kruškina buva (Cacopsylla pyri)
 Masovno odlaganje jaja kruškine buve u naborima pupoljaka vezano je bilo za period prve polovine marta meseca.Period hladnog vremena koji je usledio od 22.03. do 10.04. je uticao letalno na jedan deo položenih jaja.
 Kruške se nalaze u fazi precvetavanja (sorta viljamovka).Pregledom zasada na lokalitetima Plandište,Parta i Jasenovo utvrđen je vrlo nizak stepen zastupljenosti larvi na mladarima.Nije registrovano prisustvo novopoloženih jaja niti imago.Odsustvo populacije se pridaje velikoj smrtnosti položenih jaja tokom perioda hladnog vremena.U ovim zasadima nije potrebna primena insekticida u cilju suzbijanja kruškine buve.Bitno je ne primenjivati insekticide bez potrebe,samo na osnovu fenofaze biljaka,čime će se sačuvati populacija korisnih insekata koji mogu biti važan faktor u regulisanju brojnosti kruškine buve i odložiti vreme prvog tretmana.  
  Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade - pregled obaviti na vrhovima mladara,u pazuhu između drški cveta gde se nalaze larve.Imago odlaže jaja na licu i naličju najmlađeg lišća,cvetnim drškama i samim cvetovima.Sveže položena jaja su bela a pred piljenje larvi tamno žuta sa vidljivim ocelama.Prisustvo larvi se uočava po kapljicama medne rose koje ih prate.
 
 PSS"Agrozavod"Vršac će i u narednom periodu pratiti kretanje populacije ovog štetnog insekta i o tome davati informacije preko ovog portala.

Comments

There are no comments yet for this post.