Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Siva plesan grožđa (Botrytis cinerea)
Siva plesan grožđa (Botrytis cinerea)
  Siva trulež grožđa je jedan od najznačajnijih patogena vinove loze.Prve infekcije se najčešće ostvaruju u fenofazi cvetanja kada na opalim cvetnim kapicama gljiva naeljava grozd i ostaje da živi u latentnom stanju u tzv. saprofitnoj fazi.Od faze šarka prelazi u parazitnu fazu i tada dovodi do truleži grožđa.
  Za pojavu obolenja presudni su vremenski uslovi-učestale padavine u periodu sazrevanja grožđa.Do masovne pojave dolazi posebno kada  posle dužeg sušnog perioda naiđe kišni period.U tim uslovima dolazi do naglog nalivanja bobica usled čega one pucaju i ta mesta predstavljaju mesto prodora patogena.U regionu Južnog Banata su se stekli upravo takvi uslovi- ceo juli mesec je bio bez padavina sve do 25.07. kada je za 2 dana palo preko 200mm/m2.Pregledom zasada vinove loze registrovana je pojava pucanja bobica i naseljavanja patogena na njima.30.07. je data preporuka za primenu fungicida u cilju suzbijanja sive truleži.Osetljivije su sorte zbijenog grozda i tanke pokožice kao što su Rajnski rizling,Italijanski rizling i dr.
 Nizom agrotehničkih mera može se uticati na smanjenje intenziteta napada bolesti:zelena rezidba u vinogradu čime se omogućava bolja provetrenost zasada i posebno uklanjanje lisne mase u zoni grožđa 20-tak dana pred berbu.Takođe suzbijanje grožđanog moljca je značajno,jer oštećenja od njegove ishrane predstavljaju mesto ulaza patogena.
 Pored agrotehničkih mera ,neophodna je primena fungicida posebno u godinama sa učestalim padavinama.Prvo tretiranje se preporučuje u fenofazi precvetavanja vinove loze,čime se smanjuje prisustvo patogena u latentnom stanju.Drugo tretiranje pred zatvaranje grozda,posebno značajno za osetljive sorte.Treće  i najznačajnije tretiranje je 25-30 dana pred berbu- obavezno ako se najavljuju   učestale padavine.
Velika slika Sorta Rajnski rizling sa početnom infekcijom sive truleži
 
Velika slika Napukle bobice i početna infekcija sive truleži
 
 Posle ovih početnih infekcija u prisustvu padavina i kod osetljivih sorata,ako nisu primenjene mere zaštite fungicidima vrlo brzo dolazi do zahvatanja celog grozda infekcijom od sive truleži.

Comments

There are no comments yet for this post.