Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kukuruzni plamenac
Kukuruzni plamenac
  Od 10.07. je započeo let druge generacije kukruznog plamenca i brojnost imaga je bila u blagom porastu sve do 19.07.
 20.07. je došlo do naglog povećanja brojnosti odraslih insekata  na 550 a maksimalan broj do sada je uhvaćen 21.07. sa ukupno 780 imaga za jednu noć.To je duplo veća brojnost u odnosu na 2011. godinu s tim da je maksimalan broj leptira 2011.godine registrovan 05.08.Ova vegetaciona sezona je zbog visokih temperatura krajem juna i jula meseca dovela do bržih temperaturnih akumulacija i ranije pojave kao i veće brojnosti.
 Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na lokalitetu Vršački ritovi je registrovan početak odlaganja jaja 16.07. i sa povećanjem brojnosti imaga na svetlosnoj lampi povećava se i dinamika odlaganja jaja:
 - 16.07. indeks odloženih jaja je 0,58%
 - 18.07. indeks je 1%
 - 21.07. indeks je 14,5%
 - 23.07. indeks je 25,7% - na 55% biljaka ima odloženih jajanih legala.
 Hibridi kukuruza su različito privlačni za Ostriniu nubilalis, te je tako visok indeks položenih jajanih legala posledica izuzetne privlačnosti pregledanog hibrida.Vizuelnim pregledom više hibrida semenskog kukuruza na lokalitetu Bele Crkve je ustanovljeno 23.07. prisustvo odloženih jaja na 12-14% biljaka.
 Zbog izuzetno visoke populacije ove štetočine potrebno je sprovesti mere zaštite.I dalje je u toku intenzivno polaganje jaja te je potrebno izvršiti individualni pregled svakog useva pojedinačno.Za kukurznog plamenca su atraktivni pre svega kukuruz šećerac,semenski kukuruz i paparika u generativnoj fazi. 
  Preporuka za suzbijanje ove štetočine bi bila primena insekticida koji imaju ovicidno (delovanje na položena jaja) i larvicidno (delovanje na ispiljene larve):
 - Coragen 20 SC - 0,15 - 0,2l/ha ,
 - Avaunt 15 SC,0,2-0,25l/ha - u usevu paprike
 

Comments

There are no comments yet for this post.