Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Beli drvotočac (Zeuzera pyrina)
Beli drvotočac (Zeuzera pyrina)

Beli drvotočac (Zeuzera pyrina) je polifagna štetočina koja je prisutna u našoj zemlji. Najčešće štete pravi u mladim voćnjacima do dve godine starosti.

Simptom prisustva gusenice belog drvotočca
 
 
Simptom prisustva gusenice belog drvotočca (izmet ispod stabla)
 
 
Izgled gusenice belog drvotočca
  
 

U našim uslovima, razviće jedne generacije traje 2 do 3 godine. Odrasli leptiri se javljaju od juna do avgusta, žive kratko i ne hrane se. Ženke polažu jaja na lisne drške u osnovi pupoljaka i na koru grana na mestima granjanja. Ispilele larve se prvo ubušuju u mlade grančice pri osnovi lista, posle migriraju u deblje grane gde završavaju svoj razvoj. Treće godine gusenice se ulutkavaju na samom izlazu iz hodnika, tako da nakon izlaska leptira iz rupe viri prazna košuljica. S obzirom da ima višegodišnje razviće, često se u zasade introdukuje sa zaraženim sadnim materijalom.

Mere koje se preporučuju za suzbijanje su pre svega mehaničke koje podrazumevaju orezivanje i spaljivanje zaraženih grana vodeći računa da se ukloni i gusenica drvotočca zajedno sa njima. Takođe, za uspešnu kontrolu ove štetočine preporučuje se korišćenje zdravog sadnog materijala.

Comments

There are no comments yet for this post.