Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)
Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)
  Tokom  prolećnog perioda 2012. bilo je učestalih padavina koje su dovele do većeg broja sekundarnih infekcija od plamenjače vinove loze.Šesta sekundarna inkubacija je započela 26.06. a istekla je 06.07.
  Juli mesec je bio period bez padavina (poslednje padavine su zabeležene 26.06) i visokih prosečnih temperatura tako da nije bilo povoljnih uslova za sporulaciju i za dalji razvoj Plasmopare viticole.Infekcije na listovima i grozdovima su lokalizovane i nisu se dalje širile u tkivu.
  24. i 25.07. vršački region su zahvatile obilne padavine (za 2 dana je palo od 100-150 lit/m2 kiše).Ove padavine će dovesti do sporulacije patogena i njegovog širenja,posebno u onim zasadima u kojima nije izvršena adekvatna zaštita i postoji potencijal u vidu starih pega.Takođe će doći i do intenzivnog novog prirasta  koji je osetljiv na infekciju od plamenjače vinove loze.Vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazama od zatvaranja grozda do početka šarka.
 U narednom periodu preporuka je da se uradi zaštita mladog lišća.Za tu namenu mogu se koristiti neki od preventivnih fungicida: Captan 50-WP, 0,2-0,3%,Antracol 70-WG ,2kg/ha ili neki od bakarnih fungicida.
 

Comments

There are no comments yet for this post.