Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Štetočine soje
Štetočine soje
Na terenu koji pokriva RC Vršac, lokalitet Vršački Ritovi, usevi soje se nalaze u fenofazi razvoj ploda: 50% mahuna dostiglo krajnju veličinu do početak zrenja: seme zeleno, ispunjava unutrašnjost mahuna (BBCH 75-80).

Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, imaga smeđe mramorne stenice (Halyomorpha halys) i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Obični paučinar na naličju lista soje

   
velika slika    
 
Smeđa mramorna stenica na listu soje
    
velika slika    
 
Jaje pamukove sovice na mahuni
     
 
 Ove štetne vrste su prisutne u niskoj brojnosti. Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve jer najavljene visoke temperature bez padavina pogoduju razvoju pomenutih štetočina.

Sa porastom brojnosti, tokom ishrane mogu naneti oštećenja na mahunama i doprineti prevremenom sušenju listova.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.


Comments

There are no comments yet for this post.