Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
 Monitoring polaganja jaja i piljenja gusenica kukuruznog plamenca se obavlja pregledom 300 biljaka u usevu semenskog kukuruza na lokalitetu Vršački ritovi.Prva položena jajna legla su registrovana 04.06. na 377 DDC od 01.04.Broj položenih jajnih legala se povećava počev od 11.06. kada je ustanovljen indeks napada od 2,25%.Dva dana kasnije 13.06. je bilo duplo više sveže položenih jaja-indeks napada 4,5%.Pregledom istih biljaka kukuruza 15.06. registrovano je svega 3 novopoložena jajna legla - indeks napada od 4,6%.Jajna legla su žute boje ili u fazi pred piljenje ili smo čak bili i svedoci momenta piljenja larvi.Takođe su konstatovane i biljke sa ispiljenim jajnim leglima-20% od prvo registrovanih.U pazuhu listova tih biljka su larve prvog i drugog stupnja razvoja koje se nisu još ubušile u stabljike.Iz priložene analize se zaključuje da je najveći broj jajnih legala do sada položen 12.-13.06. i njihovo piljenje se očekuje,pri najavljenim temperaturama od 30 stepeni,18.-19.06.
 Mere zaštite  za suzbijanje larvi kukuruznog plamenca treba sprovesti jer se jajna legla i ispiljene larve mogu naći na ukupno 16% biljaka semenskog kukuruza.
 Za suzbijanje larvi Ostrinie nubilalis u našoj zemlji registrovan je insekticid Fobos-EC u dozi od 0,3l/ha.  
 
Velika slika Tek ispiljene larve kukuruznog plamenca
 
Velika slika Jaja pred piljenjem

Comments

There are no comments yet for this post.