Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Plamenjača vinove loze
Plamenjača vinove loze
 Uslovi za ostvarenje primarne infekcije od patogena Plasmopara viticola prouzrokovača plamenjače vinove loze su na celoj teritoriji vršačkog vinogorja ostvareni počev od 16.05.U tom periodu je palo ukupno 51,4mm padavina a srednje dnevne temperature su bile iznad 11 stepeni.Primarna inkubacija je završena 23.05.U to vreme je najveći broj sorti bio u fenofazi po BBCH skali 60-61 tj.cvetne kapice odvojene od drški do početka cvetanja.Period cvetanja i intenzivnog porasta bobica do veličine zrna graška je najosetljivija faza u razvoju vinove loze prema infekciji od plamenjače.Pronalaskom uljane pege u zasadu vinove loze sorta Šasla je ostvarenje kao istek primarne inkubacije i potvrđen.
 Uslovi za ostvarenje prve sekundarne infekcije su započeli 23.-24.05. kada je palo  ukupno 23 mm padavina sa srednjim dnevnim temperaturama od 16 stepeni.Prva sekundarna inkubacija je završena 29.05.
 02.06. su ostvareni uslovi za drugu sekundarnu inkubaciju i njen završetak je bio 07.05.Inkubacije se međusobno prepliću,jer i mala količina padavina ili visoka relativna vlažnost vazduha dovode do povoljnih uslova za ostvarenje infekcije konidijama.Tako su padavine od 12,8 mm 05.06.inicirale novu inkubaciju pre završetka prethodne.Sa 07.05.su se obe inkubacije završile.
 10.06. padavine od 9mm i srednjom dnevnom temperaturom od 27,9 stepeni dovode do novih uslova za infekciju konidijama.Time kreće treća sekundarna inkubacija koja se završila 15.06.
 
 Velika slika Simptomi plamenjače vinove loze na listu u ne tretiranom zasadu (kontrola)
 
 
 Velika slika Pega od primarne infekcije lokalizovana od primene fungicida
 
 
 Velika slika Pega od primarne infekcije sa naličja lista
 
 
 Velika slika Pega od sekundarne infekcije plamenjače vinove loze
 
 
 
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.