Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
 Kukuruzni plamenac spada u grupu polifagnih štetočina,što znači da pravi štete na većem broju gajenih biljaka.Osnovna biljke hraniteljke su kukuruz i paprika.Postoji afinitet kukuruznog plamenca prema određenim hibridima i sortama pa time i napad nije jednakog intenziteta na svim hibridima.
 Štete čini gusenica koja se ubušuje u stabljike kukuruza, klipove ili plodove paprike.Indirektne štete su naseljavanje raznih gljiva na mestu ubušenja čime se smanjuje tržišna vrednost proizvoda.
  Kukuruzni plamenac se prati uz pomoć svetlosne lampe.Na teritoriji koju pokriva RC Vršac nalaze se dve svetlosne lampe:na lokaciji Bela Crkva i Deliblato.Početak leta je registrovan 26.04. a najveći broj leptira prve generacije do sada je bio 03.-04.06. kada je za jednu noć uhvaćeno 46 imaga.Prva položena jaja su konstatovana 04.06. u usevu semenskog kukuruza u indeksu napada od 0,8%.Dalji monitiring dinamike polaganja jaja kao i piljenja gusenica se nastavlja.
Velika slika Jajno leglo kukuruznog plamenca

Comments

There are no comments yet for this post.