Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Kruškina buva
Kruškina buva
  U toku monitoringa populacije kruškine buve prati se embrionalno razviće položenih jaja na lokalitetu Plandište.Jaja su položena masovno ali u ujednačenom terminu tako da su sada u fazi pred piljenjem - žuta sa vidljivim ocelama.S obzirom da se očekuje period povećanih temperatura,u narednim danima će uslediti piljenje larvi.Mere zaštite treba usmeriti na početak masovnog piljenja.Za sada se mogu naći pojedinačne L1 i L2 bez prisustva medne rose.Tretiranje je potrebno ponoviti nakon 7-10 dana zato što uvek zaostaje deo populacije koji se naknadno pili iz jaja.Preporuka je primena insekticida Vertimec 018-EC 0,18% ili Movento 100- SC  0,15%.Ako dođe do formiranja medne rose treba potrebno je insekticidima dodati neko mineralno ulje ili Silwet.
 
 
 
  Velika slika Jaja pred piljenjem
 

Comments

There are no comments yet for this post.