Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Cvetanje vinove loze
Cvetanje vinove loze
Na teritoriji koju pokriva RC PIS Vršac najveći broj sorti vinove loze se nalazi pred cvetanje.Feno faza cvetanja i precvetavanja je najosetljivija za infekciju od gljive prouzrokovača plamenjače Plasmopara viticola. U periodu od 13.05. do 16.05. u našem regionu je palo od 45-60 mm/m2 vodenog taloga a prosečne temperature u tom periodu su bile 11,3 stepena.Time su ostvareni uslovi za primarnu infekciju plamenjače vinove loze.S obzirom da se zasadi vinove loze nalaze u najosetljivijoj fazi razvoja za infekciju od ovog patogena ,preporuka je da se sa merama zaštite ne čeka na ostvarenje sekundarne infekcije već da se one sprovedu u narednom periodu.U prilog ovoj odluci je i najavljeni period povećanja temperature i ponovne padavine čime se intenziviraju povoljni uslovi za razvoj patogena u fazi cvetanja vinove loze. Pri tretiranju protiv plamenjače treba pristupiti i suzbijanju pepelnice vinove loze.To je patogen koji je uvek prisutan u zasadima jer se razvija u širokom arealu temperaturnih uslova i kome nisu potrebne padavine da bi došlo do infekcije. Izbor fungicida za suzbijanje ovih patogena se može videti u preporukama na portalu Prognozno izveštajne službe.

Comments

There are no comments yet for this post.