Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prisustvo krvave vaši u jabučnjacima
Prisustvo krvave vaši u jabučnjacima

Na području delovanja RC Vrbas, jabuke se nalaze u fazi sazrevanja i berbe plodova (BBCH 81-85). U pojedinim zasadima jabuke, vizuelnim pregledom, uočeno je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

kolonije krvave vaši na izdancima jabuke, oko korenovog vrata

Krvava vaš je značajna štetočina jabuke. Naseljava bujnije zasade, na nižim terenima. Njeno prisustvo je intenzivnije u jače orezanim voćnjacima, a najveće štete pričinjava u mladim jabučnjacima i u proizvodnji sadnog materijala.

 

Beskrilne ženke su crvenkasto-braon boje, pokrivene vunastom navlakom. Jedan  deo populacije prezimi u stadijumu larvi u blizini korena, a manji deo populacije prezimi u pukotinama kore stabla jabuke i na korenovom vratu. U proleće se larve kreću ka mladarima, sišu biljne sokove, i na tim mestima dolazi do pucanja kore grana, debla i do pojave rak-rana. Može doći do prevremenog sušenja voćaka, što je naročito opasno u rasadnicima. Krvava vaš ima 10-12 generacije godišnje. Pred jesen i početkom zime formiraju se krilate forme koje preleću i naseljavaju okolna stabla.

Prisustvo kolonija krvavih vaši u zasadima jabuke je lako uočljivo, jer su vaši prekrivene belom vlaknasto-vunastom navlakom na napadnutim biljnim organima: lisnim drškama, granama, deblu.

 

 

 

Preventivne mere sa ciljem suzbijanja krvave vaši su: izbor odgovarajućih sorti i podloga (koristiti slabo bujne i otpornije podloge), odgovarajuća rezidba (omogućiti prozračnost krošnje da bi se insekticidi ravnomerno deponovali na sve biljne delove), sprečavanje stvaranja rana na stablima, izbalansirana ishrana (umereno đubrenje azotom, da bi se sprečilo preterano bujanje izdanaka).

 

Hemijske mere zaštite se teže sprovode, jer štetočina ima skriven način života i voštanu navlaku. Pri pojavi pokretnih formi, tj. prilikom početka migracije mogu se koristiti insekticidi na bazi a.m. flonikamid ili spirotetramat. Tokom zime se vrši zimsko tretiranje primenom mineralnih ulja sa većom količinom tečnosti kako bi se pokrili svi infestirani biljni delovi.

Comments

There are no comments yet for this post.