Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Šljivin smotavac

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, šljiva se nalazi se nalazi u fenofazi po BBCH skali 77(plod dostigao 70% veličine). Vizuelnim pregledom zasada šljive 20.6. je registrovano prisustvo jaja druge generacije šljivinog smotavca u indexu napada 5,48. Za sada se još ne preporučuje tretman protiv šljivinog smotavca, Grapholita funebrana,ali se narednih dana sa porastom temperature očekuje i intenzivnije polaganja jaja šljivinog smotavca, kao i piljenje larvi, pa će RC Vrbas dati signal za tretman.

jaja šljivinog smotavca na plodu šljive

 

 

Prvi ulov šljivinog smotavca
Na lokalitetu u Vrbasu, registrovan je prvi ulov šljivinog smotavca, Grapholita funebrana. RC Vrbas prati dinamiku leta šljivinog smotavca na još dva lokaliteta u Ruskom Krsturu i Bečeju.
 
 
imago Grapholita funebrana
 
 
 

Grapholita funebrana

Prvi ulov imaga

CDD (°C)

24.4.2013.

75

5.4.2014.

48,41

18.4.2015.

49,38

5.4.2016.

41,15

 
Pregled po godinama prvih ulova imaga šljivinog smotavca, lokalitet Vrbas
 
Korisni i štetni insekti u zasadu šljive

Na području RC Vrbas, lokalitet u Vrbasu,vizuelnim pregledom plodova šljive, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali, 73( drugo opadanje plodova ), registrovali smo sveže položena jaja (index 0,75),šljivinog smotavca, Grapholita funebrana. U ovom voćnjaku, koji se ne tretira, registrovana je i larva šljivine buve, Cacopsylla pruni, vaši fam. Aphididae, predatori vaši-larve iz fam. Syrphidae, larva i oštećenja koja na plodu izaziva, Rhynchites spp.( Curculionidae).

 

sveže ploženo jaje š.smotavca

larva šljivine buve, Cacopsylla pruni

Šljivina lisna buva, Cacopsylla pruni, smatra se glavnim uzročnikom propadanja stabala šljive, jer je nosilac vektora evropskog žutila koštičavog voća. Ima jednu generaciju godišnje. Larve luče mednu rosu, koja se razlikuje od medne rose kruškine buve. Larva šljivine buve formira voskaste loptice medne rose, koja curi po plodovima. Prolazi kroz pet larvenih stadijuma.

simptomi oštećenja na plodu šljive od larvi Curculionidae, Rhynchites spp.

larva Rhynchites spp.

Aphididae

larva Syrphidae, predator lisnih vaši

pauci

Korisni i štetni insekti u šljivi
Na lokalitetu u Vrbasu, u zasadu šljive, sorta Čačanska najbolja, fenofaza po BBCH 71( plodnik raste, opadanje plodova posle cvetanja), registrujemo pored ulova šljivinog smotavca, Grapholita funebrana, u feromonskim klopkama, i korisne i štetne insekte.
 
"mine" napravljene od strane larvi, fam. Coleophoridae i simptomi Stigmina carpophilum
 
lutka Coleophora spp. pričvršćena na gornju stranu lišća
 
larva Coleophora spp. izvučena iz kokona
 
parazitna osica, Hymenoptera
 
cikada
 
 
Imago fam. Ichneumonidae, "škorpion" osice, parazitoidi reda,Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera
 
Ichneumonidae
 
zelena, brašnasta vaš, Brachycaudus helichrysi
 
zelena brašnasta vaš na naličju lista šljive i predatori vaši
 
Phylobius oblongus, smedji listojed
 
voćna pipa, fam.Curculionidae
 
S obzirom na prisutnost velikog broja korisnih insekata, insekticidni tretman se još ne preporučuje. Brojnost štetnih insekata ne prelazi kritične pragove. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima zasada šljive .