Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Preventivne mere kontrole sive repine pipe

Na području delovanja RC Vrbas usevi šećerne repe posejani u prvim rokovima setve (početak meseca marta), nalaze se u fazi razvoja klijanje: klica probija površinu zemlje (BBCH 09).

Faza razvoja šećerne repe

Ukupno posejana površina pod usevima šećerne repe na području delovanja RC Vrbas, kreće se od 30-50% planiranih površina.

Vizuelnim pregledom feromonskih klopki, postavljenim na staro repište, nisu registrovani ulovi najopasnije štetočine šećerne repe, sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Feromonska klopka postavljena na staro repište

Kritičan period u razvoju šećerne repe je od faze klijanja i nicanja, do faze formiranja dva do tri para stalnih listova.

Siva repina pipa je veoma značajna štetočina šećerne repe. Štete pričinjavaju odrasle jedinke koje se hrane mladim izniklim biljkama. Za kratko vreme može da uništišti velike površine pod mladim usevom. Repina pipa pezimimljava kao odrasla jedinka u zemljištu na starim repištima. Kada temperatura vazduha dostigne 15 do 25°C dolazi do njihovog masovnog izlaska sa mesta prezimljavanja. U počektu odrasle jedinke ne lete nego samo hodaju. Ovaj period traje od nekoliko dana do 2 do 3 nedelje u zavisnosti od temperature. Pri temperaturama vazduha preko 20°C počinje let u potrazi za hranom, odnosno novim repištima. Na temperaturama nižim od 5°C prestaje kretanje insekata, i oni se obično nalaze skriveni među grudvama ili u površinskom sloju zemljišta.

S obzirom na trenutne i prognozirane vremenske uslove, u narednom periodu se očekuje masovniji izlazak pipa sa mesta prezimljavanja.

Proizvođačima šećerne repe se preporučuju preventivne mere kontrole ove štetočine:

  • kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih
  • setva lovnih pojaseva, odnosno gušća setva na uvratinama novih repišta

Preporuka proizvođačima šećerne repe je redovan obilazak starih repišta, kao i praćenje nicanja novih repišta.

RC Vrbas nastavlja sa daljim monitoringom ove štetočine.

O momentu tretmana proizvođači će biti na vreme obavešteni.

Prvi ulovi imaga sive repine pipe

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Zmajevu, u feromonskim klopkama, registrovani su prvi ulovi imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris.

Narednih dana, sa porastom temperature, očekuje se intenzivniji izlazak imaga repine pipe sa mesta prezimljavanja.

U toku je setva šećerne repe. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima gušća setva na uvratinama, kopanje lovnih kanala oko starih repišta. Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas će na vreme dati signal za primenu insekticidnih mera.

 
Pojava sive repine pipe na starom repištu
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Zmajevu i Bačkom Dobrom Polju, registrovana su prva imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris, u feromonskim klopkama. Sa povećanjem dnevnih temperatura, koje se najavljuju, očekuje se intenzivniji izlazak imaga sive repine pipe sa mesta prezimljavanja. Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine. O momentu tretmana, proizvođači će biti na vreme obavešteni.
 
repina pipa u feromonskoj klopci
Siva repina pipa

Na području RC Vrbas, registruju se kontinuirani ulovi imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu . U toku je setva useva šećerne repe.  Visoke dnevne temperature koje predstoje,  omogućiće masovniji izlazak  jedinki repine pipe sa mesta prezimljavanja i njihovo naseljavanje na novoposejana repišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, ali je neophodno stalno posmatranje starih repišta i izlazak pipe. Takođe se pažnja mora usmeriti i na praćenje nicanja novih repišta.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

imaga repine pipe u klopkama

Pojava žitne pijavice
Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta RC Vrbas, registrovana su imaga žitne pijavice, Lema melanopus. U toku je dopunska ishrana imaga i kopulacija. Pregledane pšenice se nalaze u fenofazi po BBCH skali 30 (početak izduživanja stabljike).
Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju, a RC Vrbas će signalizirati vreme za tretman.
Registrovan prvi ulov krompirovog moljca
Na području RC Vrbas, lokalitet Nadalj, feromonske klopke u zasadu krompira, postavljene 1.6. registrovan je prvi ulov krompirovog moljca, Phthorimea operculella. Krompir sorte Lady Claire je u fazi vadjenja i odnošenja krtola u skladišta. Preporuka je da se sav krompir ukloni sa krompirišta. U skladištima održavati temperaturu od 5-9 stepeni C i obezbediti mreže na svim ulazima.
 
imago krompirovog moljca
Ostrinia nubilalis, kukuruzni plamenac,lokalitet Srbobran

datum

lokalitet

hibrid

% jajnih legala I gen.Ostrinia nubilalis

4.6.2016.

Srbobran

Ns 609 b

2

5.6.2016.

Srbobran

NS 444 Ultra

1

8.6.2016.

Srbobran

NS 444 Ultra

3

17.6.2016.

Srbobran

NS 444 Ultra

1

 

Srbobran

 

% ubušenja I gen Ostrinia nubilalis

16.6.

Srbobran

NS 609 b

3

17.6.

Srbobran

NS 3022

5

18.6.

Srbobran

NS 444 ULTRA

7

18.6.

Srbobran

NS 290

3

18.6.

Srbobran

NS 6010

3

18.6.

Srbobran

NS 6043

4

18.6.

Srbobran

Radan

2

Lisne sovice u usevu šećerne repe
Na lokalitetu u Kuli, u usevu šećerne repe, registrovane su  larve i jaja lisnih sovica, kao i oštećenja na listovima šećerne repe. Indeksi napada larvi i jaja su niski i ne zahtevaju mere kontrole. I na lokalitetu u Bečeju na feromonskim klopkama beleže se visoki ulovi imaga lisnih sovica.
Uočene su i larve ektoparazita Euplectrus spp.
 
larva lisne sovice
 
jajno leglo sovica
 
larva lisne sovice
 
ektoparazit, Euplectrus spp. na larvi sovice
Polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca

Na lokalitetu u Vrbasu, u usevu semenskog kukuruza Sincero koji se nalazi u fenofazi po BBCH skali - 18 (formirano 8 listova), registrovano je jajno leglo kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis u indexu napada 0,25.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca.

 

jajno leglo na naličju lista kukuruza

Tetranichus urticae na kukuruzu

Na području RC Vrbas, u usevu semenskog i merkantilnog kukuruza ( koji se ne navodnjava), registrovano je prisustvo običnog paučinara, Tetranichus urticae, na listovima i klipu kukuruza.

Grinje iz ove familije imaju više generacija godišnje. Prezime kao oplođene ženke ispod biljnih ostataka. Imago je izrazito polifagan (hrani se na više od 800 biljnih vrsta ).Prve kolonije javljaju se na donjem lišću, a na klipovima i svili se javljaju samo u slučaju prenamnožavanja.

Optimalna temperatura za razvoj je 25-28 stepeni C. S obzirom na visoku rezistentnost koju su ove gljive razvile( kratak životni ciklus u toplijim uslovima-visoka plodnost ),prema većini insekticida, u zemljama EU,  za kontrolu populacije koriste se prirodni neprijatelji , kao što su: Orius majusculus, Stethorus punctilum, Phitoseidae, Scolothrips sp. Kod nas u usevu kukuruza nije registrovan nijedan akaricid ( u soji a.m. abamektin i a.m. fenpiroksimat)

 

1 - 10 Next