Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Prisustvo zelene (povrtne) stenice u usevu paprike
Prisustvo zelene (povrtne) stenice u usevu paprike

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (71-85 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva paprike na lokalitetu Pejkovac, registrovano je prisustvo zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula). Registrovano je:

       prisustvo jajnih legala (na do 6 % pregledanih biljaka)

       prisustvo larvi (na do 14 % pregledanih  biljaka)

       prisustvo odraslih jedinki (na do 6 % pregledanih biljaka).

Zelena (povrtna) stenica je polifagna štetočina, koja pričinjava štete u  zasadima voća i vinove loze, kao i u usevima paprike, paradajza, krompira, boranije, soje, kukuruza.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu odraslih jedinki na skrovitim mestima (ispod kore drveća, opalog lišća, pa i u zgradama, kućama).  Ženka ove štetočine polaže buretasta jaja na naličje listova u gomilicama, uglavnom na gornjem delu biljke domaćina. Jaja su u početku bele boje, nakon nekog vremena, pred piljenje  dobijaju crvenkastu boju. Larvе prolaze kroz pеt razvojnih stupnjеva, pri čemu se larve prvog razvojnog stupnja ne hrane i ostaju na mestu piljenja, u grupi. Od drugog razvojnog stupnja larve započinju sa ishranom.

Štete pričinjavaju larve i odrasli insekti. Hrani se sišući biljne sokove iz svih nadzemnih biljnih delova, preferirajući plodove u zrenju. Napadnuti biljni organi zaostaju u porastu. Plodovi su lošijeg kvaliteta i izmenjenog ukusa, što sve utiče na njihovu tržišnu vrednost.

Na manjim površinama, u cilju smanjenja brojnosti zelene (povrtne) stenice, a samim tim i šteta, moguće je ručno sakupljanje i uništavanje jajnih legala, larvi i odraslih jedinki.

Na našem terenu aktuelna je zaštita paprike od ove i drugih štetočina, te se hemijske mere zaštite sa ciljem njihovog suzbijanja mogu pogledati na sledećem linku.

Comments

There are no comments yet for this post.