Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, na lokalitetima Tulare i Pejkovac, na naličju lista kukuruza registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-5 % biljaka.

U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Prag štetnosti za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok je u usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti 10% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.

Leptiri su aktivni u večernjim satima i noću. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličje listova, uglavnom uz glavni nerv lista.  Nakon piljenja, štete pričinjavaju larve, koje svojom ishranom prave oštećenja na metlici, listovima, klipu, dršci klipa, stablu kukuruza. Oštećene biljke su podložnije infekciji različitim vrstama patogena, gljivama iz roda: Aspergillus, Cladosporium, Penicillium Fusarium.

Za smanjenje brojnosti ove štetočine primenjuje se kombinacija agrotehničkih, mehaničkih, bioloških i hemijskih mera kao i gajenje otpornih hibrida. Uništavanje kukuruzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka, utiče na smanjenje populacije ove štetočine.

Registrovani insekticidi za suzbijanje kukuruznog plamenca su:  

·       Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0, 1 - 0, 15 l/ha.

·      Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihaotrin) u količini 0, 2 - 0, 25 l/ha.

·       Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) u količini 0, 25 l/ha.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine i u narednom periodu.  

Comments

There are no comments yet for this post.