Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Crna pegavost (Alternaria solani) u usevu krompira
Crna pegavost (Alternaria solani) u usevu krompira

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, datuma setve i lokaliteta nalaze u fazi od sazrevanja plodova do žućenja cime (BBCH 81-93).

U usevima krompira poznijeg sortimenta, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

U pojedinim godinama štete od crne pegavosti mogu biti izuzetno velike, a kod jačih zaraza može doći do potpunog gubitka lisne mase.

Bolest zahvata lišće, stablo i krtole krompira. Na lišću se formiraju koncentrične pege, ogruglastog do nepravilnog oblika, sa navlakom tamnomrke boje (konidiofore i konidije gljive). Karakterističan simptom ove bolesti  je i pojava okruglih, ulegnutih pega na krtolama. U toku čuvanja krtola pege se povećavaju, i zaražene krtole lako podležu napadu drugih patogena.

Parazit se održava na zaraženim biljnim ostacima, u krtolama i na drugim vrstama biljaka iz roda Solanum. Razvoju oboljenja naročito pogoduje naizmenično smenjivanje suvog i vlažnog vremena.

Od mera zaštite preporučuju se:

·        Upotreba zdravog sadnog materijala

·        Gajenje manje osetljivih sorti

·        Plodored

·        Uništavanje zaraženih biljnih ostataka

·       Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu fungicida, pred najavu uslova koji favorizuju razvoj ovog patogena, i u okviru zaštite krompira od najznačajnijeg patogena, plamenjače krompira (Phytophthora infestans).  RC Prokuplje je tokom ove proizvodne sezone dao sledeće preporuke za zaštitu krompira od crne pegavosti:

        vidi preporuku od 25.05.

        vidi preporuku od 07.06.

        vidi preporuku od 06.07.

        vidi preporuku od 23.07.

 

Comments

There are no comments yet for this post.