Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Štetočine u usevu kukuruza
Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta nalaze u fazi 6 do 9 i više razvijenih listova (16-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza, u niskom intenzitetu napada, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Rhopalosiphum padi).

Ove štetočine uglavnom se lokalizuju na donjim listovima kukuruza i na ivičnim delovima polja. Prezimljavaju u stadijumu zimskog jajeta. Piljenje osnivačica dešava se krajem aprila, a jedna osnivačica rađa u proseku oko 40 larvi. Istovremeno sa beskrilnim oblicima javljaju se i krilati oblici koji, krajem maja i u junu naseljavaju kukuruz.  Pogoduje joj toplo vreme sa umerenom vlažnošću i naročito blage zime. U pljuvački koju ubrizgava u biljku ima toksine koji izazivaju žutilo i pojavu crvenkastih pega po listovima. Prirodni neprijatelji vaši su najčešće bubamare i njihove larve. Direktne štete koje pričinjavaju su: sisanje sokova, samim tim dolazi do deformacije biljnog tkiva, biljka zaostaje u porastu, gubi tržišnu vrednost, dolazi do smanjenja prinosa.

Indirektne štete se ogledaju u prenošenju virusa, jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza  (Maize dwarf mosaic virus, MDMV), pri čemu pričinjavaju značajnije štete.  

Trenutno se ne preporučuje hemijski tretman protiv ovih štetočina.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i na vreme će signalizirati  pravi momenat za zaštitu.

Comments

There are no comments yet for this post.