Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Prisustvo imaga žitne stenice u usevima pšenice (Eurigaster spp.)
Prisustvo imaga žitne stenice u usevima pšenice (Eurigaster spp.)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne stenice (Eyrigaster sp.).

Ova štetočina prezimljava u stadijumu imaga ispod lišća, a na temperaturama iznad 18 °C preleće na žitna polja. Odrasli insekti i larve napadaju razna strna žita, naročito pšenicu. Štete mogu biti: zaostajanje biljaka u porastu,  pojava belih šturih klasova, zakržljali i smanjeni klasovi, oštećenja na zrnu.

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite, jer je registrovan veoma mali broj imaga žitnih stenica, koji je  ispod praga štetnosti od 1 do 2 imaga po m².

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine i ukoliko bude bilo potrebe, na vreme će signalizirati  mere zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.