Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava Potosia cuprea u zasadima bresaka i nektarina
Pojava Potosia cuprea u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81), dok je berba srednjestasnih sorti u toku.

Vizuelnim pregledom zasada na plodovima i mladarima se registruju visoke brojnosti imaga Potosia cuprea.

 

Imago na mladarima i plodovima bresaka

Imago je veličine 14 – 20 mm, metalno zlatnozelene boje. Razvoj jedne generacije traje dve godine. U prvoj godini prezime larve trećeg uzrasta, a u drugoj godini imago u kompostu, stajnjaku ili trulom drvetu. Pojava imaga se dešava tokom proleća, kada prilikom ishrane nagrizaju latice voća pri čemu dolazi do smanjenja prinosa. U našim uslovima masovna pojava imaga ove štetočine se registruje u vreme dozrevanja plodova koštičavog voća. Na plodovima odrasle jedinke izgrizaju rupe i hrane se mesom plodova. Na taj način smanjuje se tržišna vrednost plodova, a takođe rane nastale prilikom ishrane predstavljaju ulaz za različite vrste patogena prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).

U cilju sprečavanja štete od ovog insekta proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole:

·         Sakupljanje i uništavanje imaga koji su najaktivniji u najtoplijem delu dana.

·         Postavljanje klopki za masovno izlovljavanje nekoliko dana pre sazrevanja voća (najmanje 15 klopki po hektaru). U klopke staviti mirisni atraktant (zreli plod breskve ili jabuke, vino uz dodatak šećera). Klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojim se izbuše rupe veličine nekoliko santimetara. Takođe, postoje specijalizovane klopke sa atraktantom koje se mogu kupiti na tržištu.

·         Hemijske mere kontrole usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. Međutim, kako se napad dešava u periodu zrenja, ove mere su veoma ograničene zbog poštovanja karence primenjenih insekticida te prednost treba dati nepesticidnim merama.

Comments

There are no comments yet for this post.