Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi crvenih pupoljaka - sorta Zlatni Delišes (57 BBCH) do faze početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno - sorta Ajdared (61 BBCH).  

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).  

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 81,34%, a kod sorte Ajdared 79,23%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 17,91%, a kod sorte Ajdared 20%.

Pseudotecija-kategorija 4 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.