Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Zlatni Delišes (01 BBCH) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka – Ajdared (03 BBCH).

Kod sorte Zlatni Delišes od 57 pregledanih pseudotecija u 19 nema formiranih askospora, u 25 je do 25% formiranih askospora, u 12 je od 25% do 50%, a u 1 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  22,80%. Kod sorte Ajdared od  pregledane 62 pseudotecije u 25 nema formiranih askospora, u 26 je do 25% formiranih askospora, 10 je od 25% do 50%, a u 1 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 19,75%.

Pseudotecija-kategorija 2
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.