Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni Delišes od 63 pregledane pseudotecije u 50 nema formiranih askospora, a u 13 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  5,15%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 56 pseudotecija nema formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 0%.

 

Pseudotecija-kategorija 1    

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.