Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii VI

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 58,82% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii V

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi drugo opadanje plododva (BBCH 73) do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 47,16% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii IV

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72) do faze drugo opadanje plododva (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 38,88% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama   
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii III

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice su opale (BBCH 69) do faze zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 24% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama   
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

 
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii II

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi početak cvetanja: oko 10% cvetova je otvoreno (BBCH 61) do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).

Laboratorijskim pregledom plodonosnih tela apotecija sa prezimelog lišća trešnje, registrovan je početak formiranja askusa prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) ali u askusima nije još uvek uočeno prisustvo zrelih askospora.

Formiranje askusa 
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii I

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi prvi cvetovi su otvoreni (BBCH 60) do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice opadaju. (BBCH 65).

Laboratorijskim pregledom plodonosnih tela apotecija sa prezimelog lišća trešnje, registrovan je početak formiranja askusa prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). U askusima nije uočeno prisustvo zrelih askospora.

Formiranje askusa  
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

1 - 10 Next