Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (IX nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81), do faze plodovi sazreli za ishranu (BBCH 89).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjenost apotecija iznosi 62,06%.

Ispražnjena apotecija

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (VIII nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi plod je oko 70% krajnje veličine (BBCH 77), do faze plod je zreo za branje (tehnološka zrelost) (BBCH 87).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 95,18% apotecija. Ispražnjenost apotecija iznosi 46,98%.

Ispražnjena apotecija

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (VII nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi plod je oko 70% krajnje veličine (BBCH 77), do faze obojavanje je skoro završeno (BBCH 85).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 75% apotecija. Ispražnjenost apotecija iznosi 12,5%.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (VI nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi plod je oko polovine krajnje veličine (BBCH 75), do faze plod je oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 54,38% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (V nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72), do faze  drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 47,36% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (IV nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fenofazi: zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 13,46% apotecija.

Formiranje askospora  

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (III nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fenofazi: cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 66).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 7,54% apotecija.

Formiranje askospora 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (I nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi od cvetna loža je zatvorena; izdvajaju se pojedinačni cvetovi (BBCH 56) do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60).

Laboratorijskim pregledom plodonosnih tela apotecija sa prezimelog lišća trešnje, registrovan je početak formiranja askusa prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii).

Formiranji askusi

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija (II nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad trešnje se nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do faze plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 73-77).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 48% apotecija.

Askusi sa askosporama
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija (I nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fenofazi: zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 4% apotecija.

Formiranje askospora

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.