Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Mere kontrole azijske voćne mušice
Mere kontrole azijske voćne mušice

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje do faze glavna berba, većina plodova obojena (BBCH 81-87).

 

Na našem terenu monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši u zasadima maline i borovnice uz pomoć klopki sa mirisnim atraktantima.

 

Klopka za D.suzukii u zasadu maline

 

U ovoj godini još uvek nisu registrovani ulovi odraslih jedinki ove štetočine. Sudeći po iskustvima iz prethodnih godina pojava ove štetočine se očekuje u narednih nekoliko nedelja.

 

S obzirom da je azijska voćna mušica veoma destruktivna štetočina, kao i to da ima veoma visok reprodukcioni potencijal, vrlo je važno sprovesti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo drastično povećanje populacije, a samim tim i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima biljaka domaćina.

 

Mere kontrole koje se preporučuju proizvođačima biljaka domaćina ove štetočine (malina, kupina, borovnica i dr.) su sledeće:

 

·         U cilju smanjenja broja odraslih jedinki, preporučuje se postavljanje što većeg broja klopki za masovno izlovljavanje. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima se prave mali otvori za ulazak ove štetočine. Takođe, potrebno je napraviti i jedan veći otvor koji se prekrije gazom, koji će služiti za širenje mirisa. Za mirisni atraktant može se koristiti crno vino i jabukovo sirće (u razmeri 1:1) uz nekoliko kapi deterdženta za sudove. Ovako pripremljene klopke se postavljaju u zasad na oko 1,5 m visine, na senovitom mestu. Po ivičnim delovima zasada rastojanje između klopki treba da bude 2-3 m, a unutar zasada 5 m. Mirisni atraktant je potrebno menjati na svakh 7 dana.

 

·        Skraćivanje intervala berbe plodova;

 

·         Sve zaražene i prezrele plodove treba ukloniti iz zasada i uništiti;

 

·        Kontola gajbica i druge opreme na kojoj se mogu zadržati  plodovi sa larvama i tako prenositi dalje;

 

·        Krćenje napuštenih zasada;

 

·         Hemijske mere kontrole ove štetočine su jako složene. Uglavnom su usmerene na suzbijanje odraslih jedinki. Kako se napadi ove štetočine dešavaju u vreme zrenja plodova veoma je ograničen izbor preparata. Prilikom primene hemijskih mera borbe obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

                                                                                                                                 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice.

 

Comments

There are no comments yet for this post.