Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Monitoring azijske voćne mušice u regionu Kraljeva
Monitoring azijske voćne mušice u regionu Kraljeva

Na području delovanja RC Kraljevo od 2014.godine vrši se monitoring  azijske voćne  mušice (Drosophila suzukii).

Monitoring ove štetočine vrši se tokom cele godine, a mirisni atraktanti se u klopkama menjaju na svakih 7 dana.

 

 

D.suzukii 2020.                          D.suzukii 2021.

 

U ovoj godini D.suzukii je u regionu Kraljeva bila aktivna do početka marta meseca. Nakon toga je usledio prekid aktivnosti, koji još uvek traje.

Iz iskustva od prethodnih godina može se zaključiti da se njena ponovna aktivnost očekuje u narednim nedeljama.

Trenutno se na području delovanja RC Kraljevo D.suzukii prati putem uzorkovanih zrelih plodova i uz pomoć klopki sa mirisnim atraktantima u zasadima maline i borovnice, na tri lokaliteta, i to:

-        Sijaće Polje (opština Kraljevo), zasad maline,

-        Prilike (opština Ivanjica), zasad maline i

-        Ruđinci (opština Vrnjačka Banja), zasad borovnice.

 

 

 

 

klopka u zasadu maline        klopka u zasadu borovnice

 

Ova veoma destruktivna štetočina može pričiniti štete na svim voćnim vrstama koje poseduju tanku pokožicu ploda (malina, kupina, jagoda, borovnica, trešnja, višnja, šljiva, breskva, kajsija, smokva, vinova loza).

Ova štetočina može imati veliki broj generacija godišnje. Početak napada se vezuje za promenu boje ploda, odnosno početak zrenja. Ženka uz pomoć snažne testeraste legalice polaže jaja u nedozrele i neoštećene plodove. Štete prave larve koje se hrane unutar ploda, njegovim sadržajem. Takvi plodovi gube tržišnu vrednost. Plodovi koji su oštećeni od strane ove štetočine postaju podložni napadu patogena prouzrokovača truleži.

 

Mere kontrole su od velike važnosti pošto utiču na sprečavanje drastičnog povećanja populacije ove štetočine. Vrlo je važno da se mere kontrole sprovode na području celog regiona kako bi došli do povoljnih rezultata.

Obzirom da se pojava D.suzukii može očekivati u narednim nedeljama, poljoprivrednim proizvođačima još jednom skrećemo pažnju na primenu svih raspoloživih mera kontrole, koje podrazumevaju:

 

·         Postavljanje što većeg broja klopki sa mirisnim atraktantima. Ovo će omogućiti smanjenje broja odraslih jedinki. Kao klopke mogu poslužiti plastične flaše. Na flašama se napravi jedan veći otvor koji se prekrije gazom i koji će služiti za širenje mirisa atraktanta. Potrebno je napraviti i par manjih otvora koji će poslužiti kao ulaz za D.suzukii. Kao atraktant se koristi crno vino i jabukovo sirće, u razmeri 1:1, kao i par kapi deterdženta za sudove. Atraktant je potrebno menjati na svakih 7 dana. Ovakve klopke se postavljaju u zasad na visini od oko 1,5m, na senovito mesto.

 

·         Iz okoline zasada potrebno je ukloniti sve samonikle biljne vrste koje mogu poslužiti kao domaćin ovoj štetočini (divlja kupina, džanarika, zova i dr.)

 

·         Vrlo je vazno krčenje svih napuštenih zasada

 

·         Potrebno je skratiti interval berbe plodova

 

·         Prezrele i zaražene plodove treba uklanjati iz zasada i uništavati

 

·         Strogo kontrolisati gajbice i drugu opremu u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i tako prenositi dalje

 

·         Primena hemijskih mera borbe je vrlo složena, uglavnom je usmerena na odrasle jedinke, obzirom da se jaja i larve nalaze unutar ploda. Kako se napadi dešavaju u vreme zrenja, jako je teško uskladiti karencu preparata.

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice.

Comments

There are no comments yet for this post.