Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Prisustvo štetočina u usevima kukuruzu
Prisustvo štetočina u usevima kukuruzu

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kukuruza se nalaze u fazi od razvijena dva lista do faze razvijeno sedam listova, BBCH 12-17.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

 

 

velika slika                               velika slika

 

Lisne vaši imaju veliki broj generacija godišnje. Nanose direktne i indirektne štete.

Direktne štete nastaju  usled njihove ishrane. Isisavanjem sokova dolazi do različitih deformacija biljnog tkiva, što može dovesti do zaostajanja u porastu, kao i smanjenja prinosa.

Indirektne štete se ogledaju u tome što određeni broj lisnih vaši predstavlja vektore mnogobrojnih biljnih virusa od kojih je najznačajniji virus mozaične kržljavosti  kukuruza (Maize dwarf mosaic virus—DMV).

 

Takođe, vizuelim pregledom useva kukuruza registrovano je i prisustvo cikade Macrosteles laevis.

 

velika slika

 

Ova polifagna vrsta prvenstveno napada strna žita i kukuruz, a oštećuje i mnoge druge kulture.

Cikade na kukuruzu isisavaju sokove, pa se na biljkama često uočavaju male zvezdaste pege. Štete nastaju usled umanjivanja asimilacione površine i narušavanja transpiracije. Jače napadnuto lišće vene i suši se, počev od vrhova. Kukuruz zaostaje u porastu,  pri čemu naročito stradaju mlađe biljke.

Indirektne štete se ogledaju u prenošenju biljnih virusa.

Mnoge vrste cikada, zajedno sa lisnim vašima, čine osnovne vektore prouzrokovača virusnih oboljenje kukuruza.

 

Trenutna brojnost navedenih štetočina ne predstavlja opasnost za useve kukuruza.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem štetočina kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.