Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Monitoring kukuruza 2015
Monitoring kukuruza 2015

RC Kraljevo je na teritoriji svog delovanja obavio monitoring merkantilnog kukuruza pred berebu na 24 hibrida postavljenih u makro ogledu, kao i na 25 proizvodnih parcela kukuruza. Monitoring obuhvata vizuelne preglede na prisustvo simptoma infekcije gljivama rodova: Aspergillus, Fusarium, Penicillium i Cladosporium, oštećenja od insekata (prvenstveno Ostrinia nubilalis), kao i na združene infekcije i oštećenja. Oštećenja od insekata smanjuju prinos i kvalitet kukuruza, a takođe i olakšavaju infekciju fitopatogenim gljivama.

 

Praćene gljive, pored direktnog negativnog uticaja prinos i kvalitet kukurza, imaju i indirektno negativno dejstvo u smislu produkcije mikotoksina. Mikotoksini koje produkuju ove gljive mogu uticati na niz zdravstvenih problema kod ljudi, vezanih za krvotok, kožu, digestivni, respiratorni, nervni, urinarni, reproduktivni i imuni sistem.

Najznačajniji toksini koje produkuju gljive rodova Aspergillus sp, Fusarium sp, Penicillium sp. su prikazani u Tabeli 1.

 

Tabela 1. Mikotoksini koje produkuju praćene gljive

 

 

1. Monitoring makro ogleda kukuruza

RC Kraljevo je obavio monitoring makro ogleda kukuruza na lokalitetu Milavčići, koji obuhvata 24 hibrida kukuruza. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza i ocene prisustva oštećenja od insekata, simptoma infekcija gljivama i združenih oštećenja i simptoma. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Fusarium sp. i Cladosporium sp. vrstama, dok se infekcije drugim gljivama javljaju u znatno manjem obimu. Rezultati monitoringa makro ogleda kukuruza su prikazani u Tabeli 2.

 

Tabela 2. Rezultati monitoringa makro ogleda kukuruza

 

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – broj klipova bez oštećenja i simptoma

I – broj klipova samo sa oštećenjima od insekata

F – broj klipova samo sa simptomima Fusarium

A – broj klipova samo sa simptomima Aspergillus

P – broj klipova samo sa simptomima Penicillium

C – broj klipova samo sa simptomima Cladosporium

I_F – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium

I_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Aspergillus

F_A – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus

F_P – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium

F_C – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Cladosporium

A_P – broj klipova i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium

A_C – broj klipova i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Cladosporium

I_P – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium

I_F_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus

I_F_P – broj klipova i sa oštećenima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium

I_F_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptmima Fusarium i sa simptomima Cladosporium

F_A_C – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Cladosporium

F_A_P – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium

A_P_C – broj klipova i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_P_A – broj broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Aspergillus

I_A_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Cladosporium

I_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_F_A_P – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium

I_F_A_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Cladosporium

F_A_P_C – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_F_A_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

 

Najveći broj klipova bez oštećenja i simptoma imali su hibridi NS 6010 (85) i ZP 666 (82), a najmanji ZP 434 (34) i ZP 427 (44).

 

Grafik 1. Broj (ujedno i %) klipova bez simptoma

 

 

 

Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 434 (18), ZP 427 (18), NS 4051 (18) i NS 7020 (18), a najmanji AS 507 (3), ZP 560 (3), ZP 388 (3), AS 534 (3), NS 6030 (3), AS 54 (3), ZP 555 (3), ZP 666 (3).

Grafik 2. Broj (ujedno i %) klipova samo sa oštećenjima od insekata

 

Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi AS 507 (36), ZP 560 (36) i NS 4030 (36), a najmanji AS 534 (9), AS 57 (9), NS 6010 (9), ZP 606 (9), ZP 600 (9) i NS 7020 (9).

Grafik 3. Broj (ujedno i %) klipova samo sa simptomima bolesti

 
Najveći broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi, ZP 434 (27) i AS 534 (15), a najmanji NS 6010 (0), ZP 600 (0), NS 6140 (0), ZP 555 (0) i NS 4023 (0).

Grafik 4. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti

 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi ZP 434 (45), NS 4051 (27) i ZP 427 (26), a najmanji ZP 555 (3), NS 6010 (6) i ZP 666 (6).

Grafik 5. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata (samostalno i združeno)

 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 434 (48), NS 4030 (45) i AS 507 (45), a najmanji NS 6010 (9) i ZP 600 (9).

Grafik 6. Broj (ujedno i %) klipova sa simptomima bolesti (samostalno i združeno)

 
Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, samo sa oštećenjima od insekata, samo sa simptomima bolisti i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti združeno prikazan je na Grafiku 7.
 

Grafik 7. Objedinjeni pregled

 

2. Monitoring proizvodnih parcela kukuruza

RC Kraljevo je obavio monitoring 25 proizvodnih parcela kukuruza na lokalitetima Mrsać, Bapsko Polje, Lađevci, Adrani, KM – Kratina, KM – Ibarsko Postenje, KM – Beluće, Popovići, Obrva, Vraneši,  Podunavci i Miločaj. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza i ocene prisustva oštećenja od insekata, simptoma infekcija gljivama i združenih oštećenja i simptoma. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Fusarium sp. i Cladosporium sp. vrstama, dok se infekcije drugim gljivama javljaju u znatno manjem obimu. Rezultati monitoringa proizvodnih parcela kukuruza su prikazani u Tabeli 3.

Tabela 3. Rezultati monitoringa proizvodnih parcela kukuruza

BPK – broj pregledanih klipova

BS – broj klipova bez oštećenja i simptoma

I – broj klipova samo sa oštećenjima od insekata

F – broj klipova samo sa simptomima Fusarium

A – broj klipova samo sa simptomima Aspergillus

P – broj klipova samo sa simptomima Penicillium

C – broj klipova samo sa simptomima Cladosporium

I_F – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium

I_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Aspergillus

F_A – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus

F_P – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium

F_C – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Cladosporium

A_P – broj klipova i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium

A_C – broj klipova i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Cladosporium

I_P – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium

I_F_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus

I_F_P – broj klipova i sa oštećenima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium

I_F_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptmima Fusarium i sa simptomima Cladosporium

F_A_C – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Cladosporium

F_A_P – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium

A_P_C – broj klipova i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_P_A – broj broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Aspergillus

I_A_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Cladosporium

I_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_F_A_P – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium

I_F_A_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Cladosporium

F_A_P_C – broj klipova i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_F_A_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Aspergillus i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

 

Najveći broj klipova bez simptoma imali su hibridi ZP 600 sa punkta KM - Ibarsko Postenje (91), ZP 427 sa punkta KM - Ibarsko Postenje (91), a najmanji ZP 666 sa punkta BapskoPolje (51) i NS 640 sa punkta Adrani (51).       

Grafik 8. Broj (ujedno i %) klipova bez simptoma

 

Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi NS 640 sa punkta Adrani (31) i NS 684 sa punkta Mrsać (25), a najmanji RAGT PIXXTOL sa punkta Mrsać (0) i ZP 341 sa punkta KM - Ibarsko Postenje.

Grafik 9. Broj (ujedno i %) klipova samo sa oštećenjima od insekata

 

Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi RAGT FUTURIXX sa punkta Mrsać (38) i ZP 666 sa punkta Bapsko Polje (24), a najmanji SYNGENTA TURTOP sa punkta Mrsać (0) i ZP 555 sa punkta KM - Ibarsko Postenje (1).

Grafik 10. Broj (ujedno i %) klipova samo sa simptomima bolesti

 

Najveći broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi ZP 555 sa punkta Bapsko Polje (12) i ZP 666 sa punkta KM - Ibarsko Postenje (12), a najmanji ZP 684 sa punkta Popovići (0), PIONEER PR37N01 CRM 97 sa punkta Miločaj (0), NS 6030 sa punkta Obrva (0), PEONEER P0725 CRM107 sa punkta Mrsać (0).

Grafik 11. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti

 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi NS 640 sa punkta Adrani (39) i PIONEER P0023 sa punkta Vrdila (31), a najmanji ZP 600 sa punkta KM - Ibarsko Postenje (2) i RAGT PIXXTOL sa punkta Mrsać (2).

Grafik 12. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata (samostalno i združeno)

 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi RAGT FUTURIXX sa punkta Mrsać (45) i ZP 666 sa punkta Bapsko Polje (36),  a najmanji ZP 684 sa punkta Popovići (5) i PIONEER PR37N01 CRM 97 sa punkta Miločaj (5).

 

Grafik 13. Broj (ujedno i %) klipova sa simptomima bolesti (samostalno i združeno)

 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, samo sa oštećenjima od insekata, samo sa simptomima bolisti i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti združeno prikazan je na Grafiku 14.

Grafik 14. Objedinjeni pregled

Slika 1. Aspergillus sp.

Slika 2. Aspergillus sp. i Fusarium sp.

Slika 3. Fusarium sp. i Cladosporium sp.

Slika 4. Fusarium sp. i Ostrinia nubilalis

Slika 5. Cladosporium sp.

Comments

There are no comments yet for this post.