Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na područiju delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja lista, od 2 do 5 listova razvijeno (BBCH 12-15).

 

 

velika slika                             velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo bolesti, dok je u usevima ječma uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka i simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo insekata, cikada (Cicadelidae), kao i lisnih vaši (Aphididae).

Takođe, nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Aphodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis).

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstevog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ozimog ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na do 2% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na pojedinim parcelama, registrovane su aktivne rupe od glodara u vrlo niskoj brojnosti, ispod praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled parcela, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti primene neki od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Rupe nakon primene mamaka treba obavezno zatrpati kako bi se izbeglo trovanje ptica i divljači.

Prag štetnosti za poljskog miša (Apodemus sylvaticus) iznosi 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je prag štetnosti za poljsku voluharicu (Miocrotus arvalis) 10-500 aktivnih rupa po hektaru.

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo setva ozime pšenice i ječma se odvija sa zakašnjenjem. Na manjem broju parcela koje su ranije posejane usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama klijanja semena do faze dva lista razvijeno (BBCH 12).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 2-6% biljaka, dok prisustvo cikada nije uočeno.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka. Simptomi bolesti u usevima ozime pšenice nisu uočeni.

 

 

velika slika                             velika slika

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvića i sazrevanja plodova.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa- fuzarioze (Fusarium graminearum). 

U usevima pšenice uočeni su simptomi na do 9% biljaka, na kojima je zahvaćeno do 10% površine klasa, dok je u usevima ječma uočeno prisustvo simptoma na do 13% biljaka na kojima je zahvaćeno do 25% površine klasa.

 

 

velika slika                            velika slika

Do infekcije ovim patogenom dolazi u fazama cvetanja pšenice i ječma. Za ostvarenje infekcije ovim patogenom je potrebno vlažno i kišovito vreme u periodu cvetanja. U usevima u kojima hemijske mere zaštite nisu blagovremeno sprovedene cvetovi predstavljaju „ulazna vrata“ za prodor ove fitopatogene gljive.  Nakon ostvarene infekcije, vlažno i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju ovog patogena.

Na zaraženim biljkama prvi simptomi se uočavaju na klasićima koji gube normalnu zelenu boju i postaju bledi i žućkasti. Ova bolest može zahvatiti pojedinačne klasiće, delove klasa ili čitav klas. Zaražena zrna su nenalivena, štura i lošeg kvaliteta, što za posledicu ima i smanjenje prinosa.

Takođe, zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni za ishranu ljudi i životinja.

Sada više ne postoje mere koje mogu zaustaviti razvoj bolesti. Preporuka je da se prilikom žetve podese kombajni tako da se izbace štura zrna.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze početak bokorenja do faze peto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 21-25).

 

 

usev pšenice               usev ječma

 

Vizuelnim pregledom više parcela pod  ozimom  pšenicom registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 0% do 5% biljaka.

Pregledom više parcela pod ozimim ječmom registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 6% do 15% biljaka, kao i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na od 0% do 11% biljaka.

 

 

P.teres                       R.secalis

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na od 3% do 7% biljaka, kao i prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) na do 1% biljaka.

 

lisna vaš

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od roka setve i lokaliteta, nalaze u fazi od razvijeno 9 i više listova do faze 4 stabla vidljivo (BBCH 19-24).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka, dok je vizuelnim pregledom useva ozimog  ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 9% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na od 1% do 5% biljaka, dok  prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno. Takođe, nije uočeno ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš-Apodemus sylvaticus i poljska voluharica-Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze 9 i više listova razvijeno (BBCH 14-19).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo bolesti, dok je u usevima ozimog ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora  teres) na do 5% biljaka, kao i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

 

 

P.teres                        R.secalis

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 1% do 6% biljaka.

 

Aphididae

 

Prisustvo cikada (Cicadelidae), kao i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis) nije uočeno.

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u fazi od dva do osam listova razvijeno (BBCH 12-18).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo bolesti, dok je u usevima ozimog ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

 

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 2% do 8% biljaka.

velika slika

Prisustvo cikada (Cicadelidae), kao i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis) nije uočeno.

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Fuzarioza klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od srednja mlečna zrelost do faze mekana voštana zrelost (BBCH 75-85).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma , na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na do 5% biljaka.

 

 

Pšenica                       Ječam

 

Fuzarioza klasa počinje da se razvija u fazi cvetanja pšenice i ječma. Za ostvarenje infekcije potrebno je da u vreme cvetanja pšenice i ječma bude kišovito i vlažno vreme. Ovaj patogen prodire kroz cvetove što dovodi do nastanka infekcije. Zato je potrebno obaviti hemijske mere zaštite na početku cvetanja.

Prvi simptomi se uočavaju na klasićima, nakon cvetanja. Klasići gube zelenu boju i postaju žućkasti.

Ova bolest može zahvatiti pojedinačne klasiće, delove klasa ili čitav klas.

Zaražena zrna ostaju nenalivena, štura i lošeg kvaliteta. Sve ovo dovodi do smanjenja prinosa.

Takođe, zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni za ishranu ljudi i životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze vidljivo prvo sekundarno stablo do faze peto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 21-25).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka.

 

velika slika

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) na do 2% biljaka, dok prisustvo lisnih vaši (Aphididae) nije registrovano kao ni aktivne rupe od glodara.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo insekata i aktivnih rupa od glodara.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next