Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jagoda  

Web Part Page Title Bar image
jagoda

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.5.2023 ‎(2)
Zaštita useva i zasada nakon padavina praćenh gradom29.5.2023 15:43SVI

Na teritoriji Topličkog okruga, za dane vikenda, ne teritoriji  opštine Prokuplje u selima Gornje  i Donje Zdravinje, Gornja i Donja Bresnica, Velika Plana, Mršelj, Merovac, Resinac i Mala Plana zabeležene su gradonosne padavine koje su prouzrokovale mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama.

Poljoprivrednim proizvođačima se u zasadima koštičavog voća (gde su usled gradonosnih padavina registrovane najveće štete), u cilju zaceljivanja rana nastalih posle gradonosnih padavina preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan:

·       Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi, Merpan 48 u koncetraciji 0,3%, karenca 21 dan.

U cilju zaštite  jabučastog voća (jabuka, kruška, dunja), prvenstveno zbog zaštite od prouzrokovača bakteriozne  plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije fosetil aluminijum :

·       Aliette flash, Fortuna, Legat SP, Fosco u koncentraciji 0,3-0,45 % ili

na bazi aktivne materije bakar-hidroksid:

·       Funguran OH u koncentraciji 0,05 %.

U zasadima jagoda, u cilju zaštite od  infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije fenheksamid :

·       Libreto u količini 1-1,5 l, karenca 3 dana.

U zasadima maline, u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), preporučuje se primena nekog od preparata na bazi aktivne materije fluopiram+trifloksistrobin:

·       Luna sensation u količini 0,8 l/ ha  ili

Na bazi aktivne materije boskalid+piraklostrobin:

·       Signum, Attica, Markiz WG, Bosco gold u količini 1,5 kg/ha.

U zasadima vinove loze, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi aktivne materije bakar hidroksid:

·       Funguran OH, Patrol, Hidrocob 77 u koncentraciji 0,1-0,4% ili

·       Kocide u koncentraciji 0,2 % ili

·       Blauvit u koncentraciji 0,35-0,4% ili

·       Everest u koncentraciji 0,3-0,4%.

U zasadima povrća, ukoliko je došlo do oštećenja plodova, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra ili mankozeba.

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruju zasadi ili usevi sa velikim stepenom oštećenja, od padavina praćenih gradom, u cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

U zasadima u kojima je berba u toku, prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata.

Region: Prokuplje
Zaštita useva i zasada posle grada29.5.2023 9:20Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Siva trulež (botrytis cinerea); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)
 

U protekla tri dana na teritoriji grada Zaječara (deo Šljivara, Lubnica, Bratujevac, Lenovac, Leskovac, deo Zvedana, Planinica) i opštine Boljevac (Osnić i Bukovo) u više navrata uz obilne padavine bilo je i sitnog grada koji je prouzrokovao oštećenja na poljoprivrednim usevima i zasadima.

Trenutno su najugroženiji koštičavo voće (trešnja, šljiva, višnja), vinova loza, krompir, jagoda.

Poljoprivrednim proizvođačima na čijim se usevima registruju oštećenja od grada, se preporučuje da u što kraćem roku sprovedu hemijski tretman u cilju saniranja oštećenja nastalih od grada i to:

Košičavo voće:

-Capi, Merpan, Metod, Captan, Venturion (a.m.kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Vinova loza:

-neki od registrovanih preparata na bazi bakra.

U zasadima trešnje sa ranim sortimentom gde se očekuje berba, u cilju zaštite od prouzrokovača truleži ploda (Monilia spp), preporučuje se primena fungicida kratke karence:

-Luna sensation (a.m.fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,35 l/ha ili 0,167 l/ha/metru visine krošnje, karenca 7 dana.

Usevi krompira i paradajza na otvorenom:

U cilju sprečavanja širenja prouzrokovača plamenjače (Phyhopthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani) preporučuje se upotreba nekog od fungicida:

- Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil)u količini od 2,5l/ha ili

-Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (a.m. dimetomorf + mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha ili

-Orvego (a.m. dimetomotf+ametoktradin) u količini 0,8l/ha ili

-Profilux, Curzate M68 WG, Vokal (a.m. cimoksanil+mankozeb)u količini od 2-3 kg/ha ili

-Fuzija plus (propomokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini od 2 l/ha.

U zasadima jagoda koji se nalaze u fazi 40-50% plodova imaju specifičnu boju za kultivar, registrovano je prisustvo simptoma sive truleži (Botrytis cinerea) usled obilnih padavina u proteklom periodu koji su na pojedinim parcelama onemogućili pravovremenu zaštitu.  Oštećenja od grada pogodovaće daljem širenju ovog patogena pa se proizvođačima preporučuje hemijski tretman nekim od fungicida:

-Libreto (a.m.fenheksamid) u količini 1-1,5 l/ha, karenca 3 dana ili

-Bacilus arum B, Ekstrasol F (a.m.Bacillus suptilis) u koncentraciji 2% ili Serifel (a.m. Bacillus amyloliquefaciens) u količini 0,5 kg/ha (bez karence).

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 26.5.2023 ‎(1)
Zaštita jagode26.5.2023 11:50Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu RC Kragujevac jagode na otvorenom se nalaze u fazi sazrevanja ploda-prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 85) do glavna berba, većina plodova obojena (BBCH 87).

 

velika slika

 

U regionu Kragujevca, u lovnim klopkama sa hranidbenim atraktantom postavljenim u vinogradu beleže se pojedinačni ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). U klopkma koje se nalaze u jagodi primerci ove vrste nisu registrovani.  

Proizvođačima se preporučuje oprez budući da vremenski uslovi kakvi trenutno vladaju (visoka relativna vlažnost vazduha, umerene temperature) izuzetno pogoduju razvoju ove šetočine pa se njena pojava može očekivati i u jagodi. 

Zato se sada preporučuju preventivne mere koje podrazumevaju:

 

- skraćivanje intervala berbe

- uklanjanje prezrelih i trulih plodova i njhihovo odlaganje u burad koja se neće otvarati sedam dana.

 

Trenutni i najavljeni uslovi izuzetno pogoduju razvoju sive truleži (Botrytis cinerea) pa se može preporučiti tretman, čim prilike dozvole, nekim od fungicida, vodeći računa o karenci i maksimalnom broju tretmana:

 

Teldor (a.m. fenheksamid ) … 1,5  l/ha (MBT 3, karenca 1 dan) ili

Cidely top (a.m difenokonazol, ciflufenamid) …100ml / 100 l vode (MBT 2, karenca 3 dana) ili

Luna sensation (a.m fluopiram, trifloksistrobin) … 0,8 l/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8-1 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) … 0,6-0,8 kg/ha (MBT 3, 7 dana).

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 25.5.2023 ‎(1)
Zaštita jagode25.5.2023 15:21Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš  zasadi  jagode na otvrenom se nalaze u fazi sazrevanja: većina plodova bele boje do faze glavne berbe: većina plodova obojena (BBCH 81-87).

velika slika

Nestabilno vreme sa čestim padavinama konstantno stvora povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). U cilju zaštite plodova preporučuje se primena fungicida:

-        Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) 1,5  l/ha (karenca 1 dan) ili

-        Switch 62,5 WG, Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg /ha (karenca 7 dana) ili

-        Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 23.5.2023 ‎(3)
Azijska voćna mušica23.5.2023 13:04Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na lovnim klopkama za monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) tokom maja meseca registruju se ulovi ove štetočine u sledećim zasadima: trešnja, breskva, jagoda, vinova loza, malina.

Biljne vrste na kojima se hrani ova voćna mušica u opasnosti su i najosetljivije u vreme zrenja. U ovom momentu, rizik od nastanka šteta postoji u zasadima trešanja sa ranim sortimentom (Burlat, Early star, New star, Lionska rana i dr.) gde je u toku sazrevanje plodova i u zasadima jagoda na otvorenom polju gde je u toku sazrevanje plodova i berba.

Uslovi u kojima se trenutno odvija proizvodnja (česte padavine, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha, srednje dnevne temperature vazduha 15-20 stepeni) izuzetno pogoduju razvoju pomenute štetočine.

Zbog čestih padavina u proteklom periodu, deo plodova jagoda je zahvatila trulež i sada se ti plodovi odbacuju (ali ostavljaju između redova) i mogu predstavljati idealnu podlogu za dalje razmnožavanje azijske voćne mušice i naglo podizanje populacije.

Proizvođačima jagoda se preporučuju sledeće mere sa ciljem sprečavanja nastanka šteta od azijske voćne mušice:

-       Uništavanje prezrelih plodova (predlaže se njihovo sakupljanje i odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana, čime se sprečava dalji razvoj štetočine)

-       Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele

-       Primena registrovanih insekticida, uz obavezno poštovanje karence:

Preparat

Aktivna materija

Količina primene

Karenca

Plures

deltametrin

500-700 ml/ha

3 dana

Laser 240 SC

spinosad

0,3 l/ha

1 dan

U zasadima trešanja nema registrovanih insekticida za suzbijanje azijske voćne mušice ali se može primeniti preparat Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha, sa karencom od 7 dana.

 

O svim raspoloživim merama kontrole azijske voćne mušice po regionima možete pogledati na sledećim linkovima: link za jagodu, link za trešnju.

Još jednom naglašavamo da je obaveza proizvođača poštovanje karence, odnosno vremena koje mora da protekne od momenta primene pesticida do berbe!

Region: Svi regioni
Zaštita jagode23.5.2023 9:00Siva trulež (botrytis cinerea); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Šabac zasadi jagoda na otvorenom se nalaze u fazi početak sazrevanja: prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar  do faze druge berbe: još više plodova obojeno (BBCH 85-89).

 

faza razvoja

Vremenske prilike poslednjih dana ne pogoduju proizvodnji jagoda na otvorenom polju. Prevelika količina kiše dovodi do povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina primene neki od navedenih fungicida:

Teldor (a.m. fenheksamid ) u dozi 1,5  l/ha (karenca 1 dan) ili

Bacillomix Aurum B (na bazi Bacillus subtilis) u koncentraciji 2% (nema karencu).

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja sa čestim padavinama, visokom relativnom vlažnošću vazduha i temperaturama optimalne su za razvoj azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). U vremenu zrenja plodova potoji rizik od nastanka šteta od ove štetočine. Nepovoljna okolnost koja može uticati na razvoj ove štetočine je i odbacivanje plodova koje je zahvatila trulež između redova jagoda. Ovi plodovi su idealna podloga za podizanje populacije azijske voćne mušice ali i za širenje prouzrokovača truleži.

 

   

simptom truleži                skinuti truli plodovi

U zasadima jagoda je preporuka da se svi odbačeni plodovi uklone sa parcele i odlože u burad koja se neće otvarati sedam dana kako bi se zaustavio razvoj insekta, kao i skraćivanje perioda između dve berbe.

Takođe preporučuje se i  primena hemiskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) u dozi primene 0,3 l/ha (MBT 3, karenca 1 dan) ili

Plures (a.m. deltametrin) u dozi primene 500 - 700 ml/ha (MBT 2; karenca 3 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata.

Region: Šabac
Zaštita jagode 23.5.2023 3:53Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jagoda se nalaze u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 81-85).

jagoda BBCH 81

velika slika

Najavljeno nestabilno vreme sa višednevnim padavinama najavljeno od četvrtka za naš region, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina primene neki od navedenih fungicida:

-          Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5  l/ha, karenca 1 dan (MBT 3) ili

-          Switch 62,5 WG, Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8-1 kg /ha, karenca 7 dana (MBT 2) ili

-          Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5 kg/ha, karenca 7 dana (MBT 2).

Prilikom upotrebe pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 19.5.2023 ‎(2)
Zaštita jagode19.5.2023 10:16Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Šabac zasadi jagoda na otvorenom se nalaze u fazi početak sazrevanja: prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar  do faze druge berbe: još više plodova obojeno (BBCH 85-89).

Vremenske prilike poslednjih dana ne pogoduju proizvodnji jagoda na otvorenom polju. Prevelika količina kiše dovodi do povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina primene neki od navedenih fungicida:

Switch 62,5 WG, Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u dozi 0,8-1 kg /ha (karenca 7 dana) ili

 

Teldor (a.m. fenheksamid ) u dozi 1,5  l/ha (karenca 1 dan) ili

Bacillomix Aurum B (na bazi Bacillus subtilis) u koncentraciji 2% (nema karencu).

    

simptom truleži           sl.2

Kratkotrajni sunčani intervali u periodima između padavina dovode do dodatnog stresa za biljke,  odnosno proizvodnje prekomernih količina etilena koji je odgovoran za stradanje biljka  pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje da uz fungicidni tretman koriste i neki biostimulator .

Prilikom upotrebe pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Šabac
Zaštita jagode 19.5.2023 7:14Siva trulež (botrytis cinerea)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi jagoda se nalaze u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 81-85).

Najavljene višednevne padavine koje se za Toplički okrug prognoziraju početkom naredne nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina primene neki od navedenih fungicida:

·       Switch 62,5 WG, Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8-1 kg /ha, karenca 7 dana (MBT 2) ili

·       Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid) u količini 1,5  l/ha, karenca 1 dan (MBT 3) ili

·       Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5 kg/ha, karenca 7 dana (MBT 2).

Prilikom upotrebe pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 18.5.2023 ‎(3)
ZAŠTITA USEVA I ZASADA NAKON GRADA18.5.2023 12:04Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Monilioza (Monilia laxa); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području Srbije, u toku jučerašnjeg dana, pojedini regioni su zahvaćeni velikom količinom padavina i gradom. Posebne gradonosne padavine zadesile su region Sremske Mitrovice (Divoš, Čalma, Laćarak, Manđelos, Morović, Višnjićevo, Bosut), Novog Sada (Čerević, Futog, Begeč) i Kragujevca (Čestin, Balosave, Gruža) gde su registrovane i značajne štete na različitim usevima i zasadima.

Padavine sa gradom mogu prouzrokovati mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada i ukoliko se registruju povrede izazvane gradom primena hemijskih mera zaštite. Zaštitu bi bilo najbolje sprovesti, ukoliko je moguć ulazak mehanizacije na parcele, u roku od 24 časa od početka gradonosnih padavina.

JABUČASTO VOĆE (jabuka, kruška, dunja) je sada izuzetno osetljivo na infekciju prouzrokovačem bakteriozne  plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Preporuka je primena nekog od preprata:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

Aliette flash, Fortuna, Legat SP,

Fosco

fosetl-aluminijum

0,45%

0,3%

Funguran OH

bakar-hidroksid

0,05%

 

KOŠTIČAVO VOĆE (kajsija, trešnja, višnja šljiva) je sada osetljivo na infekcije prouzrokovačem raka rana i bakterioznog izumiranja (Pseudomonas syringe pv. syringe). Kako bi se zatvorile rane i sprečio prodor patogena, preporuka je primena preparata:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi, Merpan 48

kaptan

0,3%

 

U zasadima kajsija, trešanja i bresaka koji se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova, preporuka je da se izvrši zaštita od prouzrokovača truleži – monilioze (Monilia spp.) nekim od preparata:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

KARENCA

Switch 62,5 WG

ciprodinil+fludioksonil

0,08-0,1%

7 dana (breskva)

Akord

Lira, Oligosan

tebukonazol

0,075%

0,05%

7 dana (breskva)

Signum, Luminis

boskalid+piraklostrobin

0,562-0,75 kg/ha

7 dana (breskva, kajsija)

14 dana (trešnja)

Luna sensation

trifloksistrobin+fluopiram

0,3-0,4 l/ha

3 dana (trešnja)

 

U zasadima JAGODA povrede nastale od grada predstavljaju put za infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), te se sa ciljem sprečavanja prodora patogena u plodove preporučuje primena preparata:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

KARENCA

Teldor

fenheksamid

1,5 l/ha

1 dan

Luna sensation

fluopiram+trifloksistrobin

0,8 l/ha

7 dana

Switch 62,5 WG

ciprodinil+fludioksonil

0,8-1 kg/ha

7 dana

S obzirom da je berba jagoda u toku, obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

U USEVIMA POVRĆA u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra ili mankozeba:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

Funguran OH, Kocide 2000, Everest, Fungocem SC, Champ DP

bakar

 

po registraciji

Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45

mankozeb

2-2,5 kg/ha

 

U cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, pogotovo u usevima i zasadima sa velikim stepenom oštećenja od grada, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

 

Region: Svi regioni
1 - 10 Next