Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jagoda  

Web Part Page Title Bar image
jagoda

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.5.2022 ‎(1)
Zaštita jagode17.5.2022 11:24Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš zasadi jagoda na otvorenom se nalaze u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 81-85).

Osetljiva faza razvoja i najavljene padavine mogu stvoriti povojne uslove za ostvarenje infekcija  prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).  

velika slika

U cilju zaštite plodova jagode od infekcije pomenutim patogenom, pre najavljenih padavina, preporuka je primena fungicida:

Teldor (a.m. fenheksamid ) 1,5  l/ha (karenca 1 dan) ili

Luna sensation (a.m fluopiram, trifloksistrobin) 0,8 l/ha (karenca 7 dana) ili 

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 7 dana) ili 

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) 0,6-0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 16.5.2022 ‎(1)
Zaštita jagode16.5.2022 8:53Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jagoda na otvorenom nalaze se u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje (BBCH 81) do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 85).

 

velika slika

 

Uoči najavljenih padavina preporuka je izvođenje fungicidnog tretmana u cilju zaštite plodova od gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea)  nekim od preparata s kraćom karencom, vodeći računa i o maksimalnom broju tretiranja (MBT):

 

Teldor (a.m. fenheksamid ) … 1,5  l/ha (MBT 3, karenca 1 dan) ili

Cidely top (a.m difenokonazol, ciflufenamid) …100ml / 100 l vode (MBT 2, karenca 3 dana) ili

Luna sensation (a.m fluopiram, trifloksistrobin) … 0,8 l/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8-1 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) … 0,6-0,8 kg/ha (MBT 3, 7 dana)

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 15.5.2022 ‎(1)
Zaštita jagoda15.5.2022 12:45Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Šabac zasadi jagodana na otvorenom se nalaze u fazi početak sazrevanja: prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar  do faze glavne berbe: većina plodova obojena (BBCH 85-87).

  

sl.1                                  sl.2

Za naš region od utorka su najavljene padavine koje mogu stvoriti povojne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina primene neki od navedenih fungicida:

 Switch 62,5 WG, Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u dozi 0,8-1 kg /ha (karenca 7 dana) ili

Teldor (a.m. fenheksamid ) u dozi 1,5  l/ha (karenca 1 dan).

 

simptom sive truleži

 Prilikom upotrebe pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 11.5.2022 ‎(2)
Zaštita biljnih kultura nakon grada 11.5.2022 13:18Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Siva trulež (botrytis cinerea); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC  Šabac, na lokalitetima Slepčević, Varna, Dobrić i delova Štitara, u toku jučerašnjeg popodneva je bilo gradonosnih padavina, praćenih sa velikom količinom vode. Na pojedinim lokacijama šteta je izuzetno velika. Grad koji je padao bio je veličine lešnika i pričinio je velike štete u povrtarskim i ratarskim usevima i voćnim zasadima jagodičastog, jabučastog i koštičavog voća.

  

SL.1                                            SL.2 

  

SL.3                               SL.4

Preporuka proizvođačima jabučastog voća je tretman zasada u ciju sprečavanja infekcije patogenima rana, u prvom redu bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) sa nekim od preparata:

a.m. bakar hidroksid, preparat Funguran OH u konc.0,05% ili

a.m. fosetil aluminijum, preparat Alliet Flash u konc. 0,4%

ili preparat Exstrasol F na bazi (Bacillus suptillis) u količini 2 l/ha.

U zasadima koštičavog voća, preporučuje se primena preparata na bazi kaptana, preparati Capi, Merpan 50 WP, Metod WG, Captan 50 WP,Venturin, Optimist  u konc. 0,2-0,3%.

U zasadima jagoda koji se nalaze u fazi zrenja (počela berba), preporuka je tretman za sprečavanje razvoja patogena prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea.). Za tu namenu, mogu se koristiti neki od registrovanih preparata sa kratkom karencom:

a.m. fenheksamid - Teldor u dozi primene 1,5 l/ha (karenca 1 dan) ili

na bazi Bacillus suptilis - preparat Bacillomix aurum B u koncentraciji  2% (nema karencu).

Preporuka je da se dodaju i neki  fitohormoni ili biostimulatori  (Epin ekstra,Cirkon) koje treba upotrebiti na svakih 7 dana u redovnoj primeni i preporučenoj dozi kako bi se uspostavili procesi  razvića, zaceljenja rana i odbrane od bolesti i doveli biljku u bolju kondiciju.

Region: Svi regioni
Zaštita jagode11.5.2022 8:45Siva trulež (botrytis cinerea); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na teritoriji  delovanja RC Prokuplje  zasadi  jagode na otvorenom se u zavisnosti lokaliteta nalaze u fazi punog cvetanja do faze seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 65-73).

Najavljene padavine za subotu za teritoriju Topličkog okruga mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži  (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite jagode od navedenog patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman pre najavljenih padavina, fungicidima:

·       Atlas ( a.m. ciprodinil+fludioksonil ) u količini 0,6-0,8 l/ha  karenca 7 dana (MBT 3) ili

·       Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin ) u količini 0,8 l/ha, karenca 7 dana (MBT 2),  ili

·       Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5 kg/ha, karenca 7 dana (MBT 2) ili

·       Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha, karenca 7 dana (MBT 2) ili neki drugi registrovan fungicid.

Vizuelnim pregledom zasada jagode registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Ukoliko obilaskom svojih zasada registruju prisustvo lisnih vaši, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman insekticidom:

·       Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05 % , karenca 3 dana (MBT 2).

Hemijski tretman insekticidima preporučuje se samo u zasadima u kojima nema cvetanja. Upotreba insekticida u fazi cvetanja je strogo zabranjena i prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 9.5.2022 ‎(1)
Zaštita jagode9.5.2022 8:35Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jagoda nalaze se u fazi cvetovi se smežuravaju, većina krunica opala (BBCH 67) do seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 73).

Padavine koje su prema trenutnoj prognozi vremena  u najavi za subotu i nedelju, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju biljnog tkiva gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). U cilju zaštite, uoči padavina, može se preporučiti fungicidni tretman, vodeći računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT):

Signum, Bosco gold, Luminis (a.m boskalid, piraklostrobin) … 1,5 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

Luna sensation (a.m fluopiram, trifloksistrobin) … 0,8 l/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

Switch 62,5WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8-1 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) … 0,6-0,8 kg/ha (MBT 3, 7 dana) ili

Cidely top (a.m difenokonazol, ciflufenamid) …100ml / 100 l vode (MBT 2, karenca 3 dana).

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 29.4.2022 ‎(2)
Zaštita jagode29.4.2022 14:02Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš zasadi  jagoda na otvorenom se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi cvetanja i u početnim fazama razvoja plodova, od početka cvetanja: pojavljuju se prvi cvetni pupoljci do faze razvoja plodova: plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja  (BBCH 57-71 ). 

velika slika

Osetljiva faza razvoja jagoda, faza cvetanja i razvoja plodova u vlažnim uslovima kakvi su u najavi od nedelje, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cveta i mladih plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

U zasadima koji su u fazi cvetanja i razvoja plodova, preporuka je primena nekog od registrovanih fungicida pre najavljenih padavina:

- Pehar (a.m. pirimetanil) 0,2 %  ili

- Dekada (a.m. boskalid) 1-1,2 l/ha ili

-Signum, Luminis, Bosco Gold (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,5 kg /ha ili

- Atlas, Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,6-1 kg/ha ili

- Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ha.

Region: Niš
Zaštita jagode29.4.2022 12:00Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jagode (Sphaerotheca macularis); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Šabac zasadi  jagoda na otvorenom se, u zavisnosti od lokaliteta,  sortimenta i primenjene prihrane nalaze u različitim fazama cvetanja , razvoja ploda i sazrevanja: početak cvetanja oko 10% cvetalo do faze početak sazrevanja,većina plodova bele boje (BBCH 61-81).

  

     Faza razvoja            Prvi zreli plodovi

Vizuelnim pregledom jagoda na otvorenom polju na lokalitetima Bogosavac, Varna i Grušić, na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo pepelnice lista jagode (Sphaerotheca alchemillae ) na do 6 % biljaka. 

U cilju zaštite jagode od pepelnice proizvođačima se preporučuje primena preparata:

Cidely top ( a.m. difenokonazol+ciflufenamid )u količini 100ml/100 l vode.

U osetljivoj fazi u kojoj se nalaze jagode, faza cvetanja i razvoja plodova, nestabilno vreme sa padavinama koje su najavljene za naš region i naredne nedelje mogu stvoriti rizik od infekcija prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).  

Sa ciljem zaštite jagode od sive truleži proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida, pre najavljenih padavina, sa kraćom karencom:

Atlas ( a.m. ciprodinil+fludioksonil ) u dozi 0,6-0,8 l/ha  (MBT 3), karenca 7 dana ili

Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin ) u dozi 0,8 l/ha (MBT 2), karenca 7 dana ili

Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u dozi 1,5 kg/ha (MBT 2), karenca 7 dana.

Usled nestabilnih vremenskih prilika ovog proleća, I dugotrajnijih jutarnjih mrazeva koji su se kretali  od -1 do -5 °C na mnogim lokalitetima na kojima smo vršili monitoring jagode registrovani su cvetovi na kojima nije došlo do oplodnje kao i cvetovi koji su izmrzli. Kao posledica ovakvih vremenskih prilika očekuje se smanjen rod za oko 15%. 

 

Velika slika

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 28.4.2022 ‎(2)
Zaštita voćnjaka posle grada na teritoriji rada RC Kragujevac28.4.2022 13:07SVI

Deo teritorije koju prati RC Kragujevac, delove Topole i okolna sela (Lipovac, Mitrovčić, Božurnja, Gorovič, Šume, Trnava, Saranovo) tokom jučerašnje večeri zahvatile su gradonosne padavine (grad veličine od zrna graška do veličine lešnika) koje su potrajale desetak minuta.

Mehaničke povrede nastale posle grada pogoduju infekciji gljivičnih i bakterijskih oboljenja. U što kraćem roku nakon prestanka padavina, najbolje u prvih 24 časa, preporučuje se uklanjanje oštećenih biljnih delova iz voćnjaka, a zatim i sprovođenje hemijske zaštite. 

U zasadima koštičavog voća može se preporučiti tretman nekim od preparata na bazi kaptana u cilju zaceljivanja rana nastalih od udaraca zrna grada.

U zasadima jabučastog voća koji su oštećeni gradom postoji veoma visok rizik od infekcija  prouzrokovačem bakteriozne plamenjače  jabučastog voća (Erwinia amylovora), te je preporuka da se što pre sprovede tretman sa preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama, Funguran OH u koncentraciji od 0,05-0,06% ili nekim od preparata:

U zasadima jabuke:

Erwix (a.m Bacillus subtilis) … 10 l/ha ili

Aliette flash (a.m fosetyl aluminijum) … 0,4-0,45%

U zasadima kruške:

Ekstrasol F (a.m Bacillus subtilis) … 2l/ha.

U zasadima jagode, u cilju zaštite od gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preporučuje se tretman po preporuci od 27.4. (vidi preporuku).

Region: Svi regioni
Zaštita voćnjaka posle grada28.4.2022 12:45SVI

Deo teritorije koju prati RC Kragujevac, delove Topole i okolna sela (Lipovac, Mitrovčić, Božurnja, Gorovič, Šume, Trnava, Saranovo) tokom jučerašnje večeri zahvatile su gradonosne padavine (grad veličine od zrna graška do veličine lešnika) koje su potrajale desetak minuta.

Mehaničke povrede nastale posle grada pogoduju infekciji gljivičnih i bakterijskih oboljenja. U što kraćem roku nakon prestanka padavina, najbolje u prvih 24 časa, preporučuje se uklanjanje oštećenih biljnih delova iz voćnjaka, a zatim i sprovođenje hemijske zaštite. 

U zasadima koštičavog voća može se preporučiti tretman nekim od preparata na bazi kaptana u cilju zaceljivanja rana nastalih od udaraca zrna grada.

U zasadima jabučastog voća koji su oštećeni gradom postoji veoma visok rizik od infekcija  prouzrokovačem bakteriozne plamenjače  jabučastog voća (Erwinia amylovora), te je preporuka da se što pre sprovede tretman sa preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama, Funguran OH u koncentraciji od 0,05-0,06% ili nekim od preparata:

U zasadima jabuke:

Erwix (a.m Bacillus subtilis) … 10 l/ha ili

Aliette flash (a.m fosetyl aluminijum) … 0,4-0,45%

U zasadima kruške:

Ekstrasol F (a.m Bacillus subtilis) … 2l/ha.

U zasadima jagode, u cilju zaštite od gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preporučuje se tretman po preporuci od 27.4. (vidi preporuku).

Region: Kragujevac
1 - 10 Next