Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jagoda  

Web Part Page Title Bar image
jagoda

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.3.2023 ‎(1)
Zaštita jagode29.3.2023 11:25Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Šabac  zasadi  jagode na otvrenom se nalaze u različitim fazama razvoja lista- od faze pet do devet listova razvijeno do faze cvetanja- većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži (BBCH 15-59) i to u  zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, vrste sadnica i primenjene prihrane. 

Vizuelnim pregledom jagoda na otvorenom, na lokalitetima  Bogosavac, Pocerski Metković i Mačvanski Pričinović, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fragariae) na starijim listovima dvogodišnje jagode, dok kod jednogodišnjih sadnica nije registrovano prisustvo ovog patogena. 

Najavljene  padavine od subote, kada se očekuje i ulazak  jagoda u osetljivu fazu cvetanja, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).  

U cilju suzbijanja navedenih patogena proizvođačima jagoda sa dvogodišnjim sadnicama se preporučuje primena fungicida:

Luna sensation (a.m. fluopiram+ trifloksistrobin ) u dozi 0,8 l/ha.

U proizvodnim zasadima jagode kod jednogodišnjih sadnica, gde nema registrovanih simptoma sive pegavosti lista jagode preporuka je preventivna zaštita jagoda pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih preparata:

Metod 480 SC (a.m. kaptan) 2-3 l/ha ili

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha.

Hemijski tretman treba sprovesti po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 13.3.2023 ‎(1)
Zaštita jagode13.3.2023 14:22Lisna pegavost jagode (Mycosphaerella fragariae)

Na području rada RC Čačak, jagode koje se gaje na otvorenom nalaze se u fazi glavni pupoljak počeo da raste (BBCH 03).

Faza razvoja jagode

velika slika

U toku su radovi na uklanjanju starog lišća, pri čemu se skidaju svi prezimeli, suvi i sveži listovi, vodeći računa da se centralni pupoljak ne ošteti.

Ostavljena krunica nakon rezidbe

velika slika

Preporuka je staro lišće izneti iz zasada i spaliti. Po završenim agrotehničkim radovima, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra, sa ciljem dezinfekcije biljaka jagode i smanjenja infektivnog potencijala patogena.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 8.3.2023 ‎(1)
Zaštita jagode8.3.2023 15:06Lisna pegavost jagode (Mycosphaerella fragariae)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jagode u zatvorenom prostoru nalaze se u fazi tri lista ravijeno (BBCH 13) do pet listova razvijeno (BBCH 15), dok su na otvorenom u fazi od mirovanja, lišće poleglo i delovi uginuli (BBCH 00) do glavni pupoljak počeo da raste  (BBCH 03).

 

velika slika

 

U zatvorenom prostoru čišćenje, odnosno uklanjanje prošlogodišnjeg lišća je izvršeno a na otvorenom prostoru ta operacija tek predstoji ili je u toku. Preporuka je da se staro lišće iznese sa parcele i uništi spaljivanjem.

 

Nakon završetka odstranjivanja starog lišća i izvršene rezidbe (u dvogodišnjim i trogodišnjim zasadima), preporučuje se primena preparata na bazi bakra koja ima za cilj kako dezinfekciju rana nastalih tokom rezova, tako i smanjenje infektvnog potencijala različitih prouzrokovača biljnih bolesti.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 7.3.2023 ‎(1)
Zaštita jagode7.3.2023 9:25Lisna pegavost jagode (Mycosphaerella fragariae)

Na području delovanja RC Šabac zasadi jagoda se nalaze u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti da li se gaje na otvorenom ili zatvorenom, od sorte, ekspozicije terena i vremena uklanjanja starog lišća.

Jagode u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od pet do devet i više listova razvijeno  (BBCH 15-19), dok se jagode na otvorenom nalaze u fazi od mirovanja: lišće poleglo i delovi uginuli do glavni pupoljak počeo da raste  (BBCH 00-03).

        

skidanje starog lišća     očišćena jagoda 

 

ostavljena krunica nakon rezidbe

Na našem području operacija uklanjanje starog lišća u zatvorenom prostoru je završena a u toku je  uklanjanje starog lišća na otvorenom polju.  Skidaju se svi prezimeli  listovi, kako suvi tako i sveži, ali se pazi da centralni pupoljak ostane neoštećen. Preporuka je da se staro lišće iznese iz zasada i spali kako bi se uklonio izvor zaraza štetnih organizama u ovoj vegetaciji.

U ovom periodu obavlja se i rezidba bočnih prirasta (krunica) ili glava koje se pojavljuju u većem broju u drugoj i trećoj godini gajenja jagode. U prvoj godini obično ne diramo bokore, nego ostavljamo  4-5 krunica koje su najbolje razvijene ili odstranimo poneki srednji bokor da dobije više svetlosti. U drugoj i trećoj godini se radi radikalnije čišćenje i ostavljaju se najbolja 2-3 bokora.  Ovom merom se sprečava razvoj prevelikog broja slabo diferenciranih cvasti, koje daju sitnije plodove.

Takođe, pregleda se koren i zemljište oko biljke da li nema oštećenja od krtica i miševa. I oko svakog bokora se nadomesti zemlje da korenov vrat ne ostane bez pokrivača.

Kada se rezidba završi preporuka je da se  spovede dezinfekcija biljaka jagoda primenom nekog od preparata na bazi bakra i smanji infektivni potencijal patoegna.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 6.3.2023 ‎(3)
Zaštita jagode6.3.2023 15:25Lisna pegavost jagode (Mycosphaerella fragariae)

Na području delovanja RC Niš zasadi jagode na otvorenom se nalaze u fazi mirovanja (lišće poleglo i delovi uginuli) do treći list razvijen (BBCH 00-13).

Na Nišavskom regionu u toku je uklanjanje starog svežeg i suvog lišća jagode koje je potrebno izneti iz zasada. 

velika slika

velika slika

Na parcelama gde su jagode u drugoj i trećoj godini gajenja potrebno je izvršiti rezidbu bočnih prirasta (krunica) ili glava. Ovom merom se sprečava razvoj prevelikog broja slabo diferenciranih cvasti, koje daju sitnije plodove.

Po obavljenoj rezidbi preporuka je spovođenje dezinfekcije biljaka jagoda primenom nekog od preparata na bazi bakra.

Region: Niš
Zaštita zasada kupina, malina, borovnice i jagode bakarnim preparatima6.3.2023 12:45LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Rđa maline (Phragmidium rubi-ideae); Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Pepelnica jagode (Sphaerotheca macularis)

Zasadi kupina, malina i borovnica se nalaze u fazi od početka bubrenja pupoljaka do glavni pupoljak počinje da raste, a zasadi jagoda u fazi od mirovanja do razvoja tri lista.

U zasadima kupina, malina i borovnica je u toku rezidba, a u zasadima jagoda je počelo uklanjanje prošlogodišnjeg lišća.

Nakon rezidbe i uklanjanja lišća, preporuka je da se sprovede tretman registrovanim preparatima na bazi bakra. Sa ovim tretmanom se vrši dezinfekcija rana nastalih nakon rezidbe i uklanjanja lišća i smanjuje infektivni potencijal prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Detaljnije preporuke po regionima pogledati na linku.

Region: Svi regioni
Zaštita jagode6.3.2023 11:31Lisna pegavost jagode (Mycosphaerella fragariae)
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi jagode u zavisnosti od lokaliteta nalaze se u fazi mirovanja (lišće poleglo i delovi uginuli) do faze 2 lista razvijeno (BBCH 00-12).

 

Trenutno se u zasadima jagode vrše pripreme i kreće se sa uklanjanjem starog i obolelog lišća od predhodne godine. Svo uklonjeno lišće treba izneti iz zasada i spaliti.

Po završetku ovih radnji proizvođačima se preporučuje da izvrše tretman zasada preparatima na bazi bakra. Ova mera ima za cilj dezinfekciju biljaka u zasadu i smanjenje infektivnog potencila patogena.

Za naš region padavine se najavljuju za četvrtak, pa se preporučuje da se ovaj tretman obavi po mirnom vremenu na tempreraturama iznad 50C a pre najavljenih padavina.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 3.3.2023 ‎(1)
Zaštita jagode 3.3.2023 11:11Lisna pegavost jagode (Mycosphaerella fragariae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi jagoda na otvorenom se u zavisnosti od lokaliteta i nadmorske visine nalaze u fazi od mirovanja (lišće poleglo i delovi uginuli) do faze tri lista razvijeno (BBCH 00-13).

Na većini parcela, na teritoriji Topličkog okruga uklanjanje starog lišća od prošle godine tek predstoji, dok je na pojedinim lokalitetima uklanjanje starog lišća u toku.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da se staro, suvo i inficirano lišće odstrani do osnove, iznese iz zasada i spali.

Takođe, u cilju dezinfekcije zasada i smanjenja infenktivnog potencijala patogena, nakon uklanjanja starog lišća, a pre višednevnih  najavljenih padavina koje se za teritoriju Topličkog okruga prognoziraju od srede preporučuje se hemijski tretman zasada jagode nekim od preparata na bazi bakra.

Hemijski tretman  bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana kada je temperatura vazduha iznad 5°C, sa povećanom količinom tečnosti.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 17.5.2022 ‎(1)
Zaštita jagode17.5.2022 11:24Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš zasadi jagoda na otvorenom se nalaze u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 81-85).

Osetljiva faza razvoja i najavljene padavine mogu stvoriti povojne uslove za ostvarenje infekcija  prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).  

velika slika

U cilju zaštite plodova jagode od infekcije pomenutim patogenom, pre najavljenih padavina, preporuka je primena fungicida:

Teldor (a.m. fenheksamid ) 1,5  l/ha (karenca 1 dan) ili

Luna sensation (a.m fluopiram, trifloksistrobin) 0,8 l/ha (karenca 7 dana) ili 

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 7 dana) ili 

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) 0,6-0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 16.5.2022 ‎(1)
Zaštita jagode16.5.2022 8:53Siva trulež (botrytis cinerea)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jagoda na otvorenom nalaze se u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje (BBCH 81) do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 85).

 

velika slika

 

Uoči najavljenih padavina preporuka je izvođenje fungicidnog tretmana u cilju zaštite plodova od gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea)  nekim od preparata s kraćom karencom, vodeći računa i o maksimalnom broju tretiranja (MBT):

 

Teldor (a.m. fenheksamid ) … 1,5  l/ha (MBT 3, karenca 1 dan) ili

Cidely top (a.m difenokonazol, ciflufenamid) …100ml / 100 l vode (MBT 2, karenca 3 dana) ili

Luna sensation (a.m fluopiram, trifloksistrobin) … 0,8 l/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Switch 62,5 WG (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8-1 kg/ha (MBT 2, karenca 7 dana) ili

 

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksanil) … 0,6-0,8 kg/ha (MBT 3, 7 dana)

Region: Kragujevac
1 - 10 Next