Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erisyphe graminis) i rđe (Puccinia spp.).

Rezultati vizuelnih pregleda useva pšenice prikazani su u tabeli: 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Lukićevo

13-14

2

8

0

Zlatica

12

0

3

0

Mihajlovo

12

1

4

0

 

 simptom pepelnice

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda useva ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

 

 

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat  biljaka sa simptomima

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Lukićevo

24

1

6

11

Mihajlovo

13

0

5

6

 

                           

  P. teres      E. graminis

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Tokom vizuelnih pregleda u usevima ozimih žita registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 3 do 8% biljaka, kao i pojedinačnih primeraka cikada (Cicadelide). RC Zrenjanin je dao preporuku u cilju suzbijanja ovih štetočina 25.10. i nastavlja dalje sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

      vaši

Comments

There are no comments yet for this post.